Evropski dan jezikov na OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

26. september, evropski dan jezikov smo na naši šoli obeležili s prireditvijo v okviru projekta evropskega Jeziki štejejo. Projekt usmerja pedagoške delavce v preseganje spoznavanja in podajanja zgolj ene kulture in enega jezika, saj se v sodobnem svetu poraja potreba po prisotnosti medkulturnih vsebin pri prav vseh predmetnih področjih.

Vključevanje medkulturnih vidikov pri jezikovnih in nejezikovnih predmetih naj bi vodilo k ozaveščenem sprejemanju različnih jezikovnih in kulturnih stvarnosti, s čimer naj bi se učenci lažje izognili spodrsljajem v medkulturnem sporazumevanju in razvili zmožnost kritične kulturne zavesti ter bili tako spodbujeni k nenehnem raziskovanju spreminjajoče se stvarnosti in bi se nanjo odzivali brez odvečnih stereotipov in predsodkov.Projekt namenja posebno pozornost manj razširjenim oziroma v našem izobraževalnem okolju manj poučevanim jezikom, jezikom priseljencev.

Povabili smo učence in jezikovne učitelje vseh trboveljskih osnovnih šolter se povezali z Mladinskim centrom Trbovlje.
Začeli smo s kratkim kulturnim programom, kjer smo poudarili pomen večjezičnosti in večkulturnosti – mlajši učenci, katerih materni jezik ni slovenščina, pa so nastopili z recitiranjem pesmi v maternem jeziku, bosanščini. Pozdravila nas je tudi podžupanja, gospa Maja Krajnik, ki je poudarila pomen povezovanja med šolami in vrstniki.

Učenci so žrebali naslov jezikovne delavnice, kar je omogočilo oblikovanje heterogenih skupin – po starosti, šoli, jezikovnem predznanju in sposobnostih. S pomočjo EVS prostovoljcev – Marine iz BiH, Daniela iz Španije, učiteljice italijanščine, Mojce Mlinarič in Blanke Gombač, ki na naši šoli poučuje nemščino in slovenščino, so se spoznali z osnovami tujih jezikov in kultur. Pri nemščiniso se seznanili z raziskavo in zloženko Nemcizmi v Trbovljah, ki so ju pod mentorstvom gospe Gombač pripravili učenci pri pouku izbirnega predmeta nemščina. Obiskali so Zasavski muzej, izvedli anketo, nova spoznanja pa strnili v zloženko, ki so jo predstavili na delavnici. Prostovoljca Marina in Daniel, sta predstavila vsak svojo domovino in učence naučila nekaj uporabnih, vsakdanjih besednih zvez. Le – te so spoznavali tudi v italijanski delavnici. Po končanih delavnicah smo zbrali vtise, izgovarjali in ponavljali nove izraze, šteli v različnih jezikih ter se posladkali z avtohtonimi bošnjaškimi, španskimi ter italijanskimi sladicami, ki so nam jih pripravili učenci izbirnega predmeta sodobna priprava hrane (pod mentorstvom Sabine Potrbin) in gospa Sadija Odobašić.

Preživeli smo zanimivo, kulturno in večjezično popoldne, ki je bilo tudi medpredmetno in medgeneracijsko obarvano.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top