Evropska sredstva za Urgentni center Trbovlje

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdalo odločbo o dodelitvi sredstev za Urgentni center Trbovlje. Z njim bo povečana učinkovitost, izboljšana dostopnost in zvišana strokovna raven izvajanja neprekinjene nujne medicinske pomoči v Zasavski regiji. Za projekt v skupni vrednosti 2,7 milijona evrov bo približno 2,1 milijona evrov prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.

Naložba obsega ureditev novega urgentnega centra, vključno z opremo. Izvedla se bo deloma z delno rušitvijo ter rekonstrukcijo in adaptacijo obstoječega izzidanega dela na severozahodnem delu osnovne stavbe Splošne bolnišnice Trbovlje, deloma pa z novogradnjo oz. dozidavo izzidanega dela s treh strani. Predvidena je tudi izgradnja novega urgentnega dovoza za reševalna vozila s pokrito ploščadjo.

Tako bo omogočena optimalna dostopnost do storitev ter hitra in učinkovita nujna medicinska pomoč za območje Zasavske regije. Na enem mestu bosta združeni primarna in bolnišnična urgentna služba, kar bo izboljšalo zdravstveno oskrbo in prispevalo k bistveno boljšim možnostim diagnostične in terapevtske obravnave.

Z ustreznimi prostori in opremo bo mogoče izvesti ustrezno reorganizacijo dela urgence, z izgradnjo urgentnega centra pa se bo delovanje javnih storitev približalo uporabnikom. S tem se bo izboljšala tudi dostopnost do zdravstvenih storitev.

Vir: http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/evropska-sredstva-za-urgentni-center-trbovlje#c1=News%20Item&c1=novica

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top