EU Si ti. Tudi v Trbovljah.

Četrti tematski dan v okviru projekta EU dogodki po Sloveniji z različnimi evropskimi vsebinami, ki so del aktivnosti Evropskega leta državljanov 2013 v Sloveniji, bomo namenili informiranju različnih generaciji državljanov in državljank ter evropskim programom in zaposlovanju. Tokrat se bodo z aktivnim državljanstvom in EU Si ti spoznali EU državljani in državljanke v Trbovljah.

4. tematski dan

četrtek , 30. maj 2013

ob 10. uri, Osnovna šola Tončke Čeč

Mladi in EU Si ti

Osnovnošolci so generacija, ki imajo v svojih učnih procesih ogromno znanja o EU in vse bolj postajajo aktivni državljani in v letu EU državljanov bomo pozornost nameni tudi njim. Dopoldanski del tematskega dneva bo namenjen osnovnošolcem OŠ Tončke Čeč iz Trbovelj . Za osnovnošolce bomo organizirali informativno družabni dogodek in pripadnike ter pripadnice mlajše generacije EU državljanov in državljank bomo skozi interaktivno igro, jezikovno raznolikostjo, simboli EU, besedo in zgodbami o EU seznanili s pravicami znotraj EU.

ob 12. uri, Mladinski center Trbovlje, Ulica 1. junija 16, Trbovlje
»Iščeš delo?« Izzivi zaposlovanja in iskanje priložnosti v EU

V drugem delu bomo pozornost namenili iskanju priložnosti v novemu finančnemu okviru EU in zaposlitvenim programom v EU 2014-2020, ki obetajo povečanje zaposlovanja aktivne delovne sile . Predstavili bomo prihodnje programe za vključevanje mladih v neformalno izobraževanje in pridobivanje formalnih izkušenj v drugih EU državah. Širši javnosti, še posebno brezposelnim bomo predstavili EU pravice povezane s prostim pretokom in bivanjem ter življenjem v EU državi in jih seznanili z možnostmi iskanja najboljših rešitev, pri tem bomo vključili EURES. Hkrati bomo na dogodku predstavili tudi možnosti zaposlitve v sami regiji in sicer na način, d a se predstavijo mladi podjetniki, ki ponujajo prosta delovna mesta. Na tem mestu pa bomo predstavili tudi možn osti, ki jih ponuja program Erasmus za mlade podjetnike. Z dogodkom »Iščeš delo?« se želimo dotakniti problema brezposelnosti v Zasavju in regijah , ki pa jo lahko med drugimi zmanjšamo s pomočjo Evropskih programov in priložnosti EU.

ob 16:00 uri, Mladinski center Trbovlje, Ulica 1. junija 16, Trbovlje

Kava s Fanči Moljk Kulturno družabni dogodek z ambasadorko leta državljanov

Fanči Moljk je ambasadorka Simbioze kot tudi ambasadorka ELD . Mnogi jo kličejo kar superbabica, saj je upokojena učiteljica slovenščine izjemno aktivna na mnogih področjih. Med drugim je tudi izdala knjigo po Evropi malo drugače. Pogovorn o popoldne s Fanči Moljk, ambasad orko leta, bo skozi besedo in prijetno druženje razkril marsikatero skrivnost na poti do laskavega naslova ambasadorke leta in aktivne EU državljanke. Vabljeni, da popoldan preživite malce drugače . Na dogodku bomo udeležence povabili tudi k izpolnitvi vpra šalnika, o strategiji razvoja občine Trbovlje v prihodnje. Vabljeni k udeležbi in oddaji vašega prispevka za prihodnost mesta Trbovlje.

Dodatne informacije o dogodkih in dogajanju v Trbovljah: Mreža MaMa, www.eu-dogodki.si eudogodki@mreza-mama.si ; 040 145 141.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top