Energetske sanacije v občini Trbovlje

Z vzpostavitvijo energetskega menedžmenta v občini Trbovlje so stekle številne aktivnosti v skladu z akcijskim načrtom Lokalnega energetskega koncepta.

Med prvimi velja omeniti projekta energetske sanacije OŠ Trbovlje in Vrtca Trbovlje enote Pikapolonica, ki sta trenutno v fazi izdelave dokumentacije PGD / PZI. V zvezi s tem je bil v mesecu aprilu opravljen razširjen energetski pregled Vrtca Trbovlje enote Pikapolonica, ki z energetskim pregledom OŠ Trbovlje služi kot osnova za pripravo projektne dokumentacije.

Uspešni smo bili pri pridobivanju nepovratnih finančnih spodbud za izvedbe energetskih pregledov, ki se bodo na objektih OŠ Tončke Čeč, OŠ Ivana Cankarja in Vrtca Trbovlje enote Ciciban izvajali v poletnih mesecih. Sodelujemo pri pripravi Uredbe za izboljšanje kakovosti zraka na območju občin Trbovlje, Zagorje ob Savi in Hrastnik, v pripravi pa je tudi projekt oddaje streh javnih objektov za postavitev sončnih elektrarn.

Avtor: Andraž Beravs
 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top