Električno kolo za bolj trajnostno mobilnost

Na Dan brez avtomobila, ki je že tradicionalno potekal 22. septembra v okviru Evropskega tedna mobilnosti, je trboveljska županja Jasna Gabrič izžrebala dobitnico novega električnega kolesa.

Nagrajenka si je nagrado prislužila s svojim sodelovanjem pri izpolnjevanju ankete o prometu in mobilnosti v občini, ki je potekala v sklopu priprave Celostne prometne strategije (CPS) za Občino Trbovlje. Žrebanje nagrade so poleg drugih zanimivih in poučnih aktivnosti tega dne so-organizirali tudi pripravljavci strategije pod vodstvom podjetja LOCUS iz Domžal. Rezultati ankete, ki jo je izpolnilo skoraj 600 občanov, so bili kratko predstavljeni na stojnici organizatorjev, skupaj z mnenji in predlogi udeležencev prve javne razprave in intervjuji s ključnimi lokalnimi deležniki, pa so bili uporabljeni pri pripravi analize stanja inmožnih poti (scenarijev) razvoja mobilnosti. Obe tematiki bosta podrobneje predstavljeni javnosti in obravnavani na drugi javni razpravi.
Poleg žrebanja nagrad so Dan brez avtomobila popestrile še mnoge drug akcije za občane in občanke vseh starosti. V organizaciji pripravljavcev CPS je potekaladelavnica, kjer so otroci iz vrtca Trbovlje z risbicami odgovarjali na vprašanje, na kakšen način bi najraje prihajali v vrtec in nato odhajali domov. Postavljenaje bila tudi stojnica, na kateri so obiskovalci lahko dobili informacije o procesu priprave CPS, imeli pa so tudi možnost predstavitve ‘kje jih čevelj žuli’ in pisanja pisma županji.
Letošnji Evropski teden mobilnosti je za nami, priprava Celostne prometne strategije pa je še v polnem teku. Občanke in občani ste vabljeni k aktivnemu in tvornemu sooblikovanju te strategije – pridite na 2. javno razpravo!
Več informacij o pripravi CPS najdete na http://cpsobcine.com/trbovlje/.

SODELUJTE!
Druga javna razprava – tokrat o analizi stanja in o različnih možnih poti razvoja mobilnosti v občini Trbovlje

Na prvi razpravi v mesecu juliju smo skupaj s številnimi občankami in občani določali glavne izzive, probleme in potrebe na področju prometa in mobilnosti, ki bi jih morala nasloviti strategija. Mnogi ste sodelovali tudi pri izpolnitvi anketnega vprašalnika ali pa v pogovorih s ključnimi deležniki o sedanjem stanju in potrebah povezanih z mobilnostjo. Vsa do sedaj zbrana mnenja in predlogi so bili obravnavani in ustrezno upoštevani pri pripravi osnutka analize obstoječega stanja in pri oblikovanju različnih možnih poti oz. scenarijev prihodnjega razvoja mobilnosti v občini. Oboje želimo sedaj predstaviti in pridobiti mnenja zainteresirani javnosti.
Druga javna razprava v sklopu priprave Celostne prometne strategije bo potekala 19. oktobra 2016, ob 18ih v Delavskem domu Trbovlje.
Na tej javni razpravi boste lahko najprej prisluhnili predstavitvam osnutka analize stanja in trendov ter različnih možnih poti razvoja mobilnosti v občini, vključno z njihovimi učinki na življenje prebivalcev. V dveh delih razprave pa boste najprej podajali svoje komentarje in predloge glede analize stanja, nato pa še glede najbolj optimalnih scenarijev razvoja mobilnosti v občini.
Srečanje bo nova priložnost za vse zainteresirane občanke in občane, predstavnike strokovnih institucij, občinske uprave, nevladnih organizacij in gospodarstva, da s svojimi mnenji in predlogi sooblikujete strategijo, ki bo imela nedvomno velik vpliv na naš skupni vsakdanjik v prihodnjih desetletjih.Pridobljeni nabor mnenj in predlogov udeležencev javne razprave bo tudi tokrat obravnavan in upoštevan pri nadaljnji pripravi strategije.

srecna_lastnica_kolesa

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top