Druga konferenca PVSP 2013

Podjetno v svet podjetništva 2013 je namenjen spodbujanju podjetništva med mlajšimi brezposelnimi z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe in spodbujanju odpiranja novih delovnih mest. Temeljna ideja operacije je ponuditi udeležencem, izbranim na javnih razpisih, strokovno pomoč in dodatna usposabljanja, ki jih potrebujejo pri razvoju podjetniške ideje v delujočo podjetje.

Delo potekalo v skupinah s po desetimi udeleženci, ki v petmesečnem obdobju, ko so zaposleni v eni izmed sodelujočih razvojnih agencij, pod vodstvom mentorjev razvijajo svojo poslovno idejo, pripravijo poslovni načrt za ustanovitev podjetja in se usposabljajo za podjetniško kariero ali večjo zaposljivost. Pri tem je cilj vsakega udeleženca, da v enem letu po zaključku usposabljanja ustanovi lastno podjetje, se samozaposli ali zaposli pri drugem delodajalcu.

Operacija sodi v Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojno prioriteto Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti in prednostno usmeritev Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost. Njena vrednost znaša 3.888.354 €, financirata jo Evropski socialni sklad (85 %) in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Izvaja se na območju vse Slovenije, saj je Regionalni center za razvoj kot vodilni partner podpisal partnerske pogodbe z Regionalno razvojno agencijo Posavje, Mariborsko razvojno agencijo, Razvojnim centrom Novo mesto, Regionalno razvojno agencijo za Koroško, Regionalnim razvojnim centrom Koper, Poslovno podpornim centrom Kranj, Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije, Regionalno razvojno agencijo Notranjsko-Kraške regije, Regionalno razvojno agencijo Mura, Regionalno razvojno agencijo Severne Primorske in Razvojno agencijo Savinjske regije.

 

PVSP v letu 2013

Inovativni program je razvil Regionalni center za razvoj v sodelovanju z občino Zagorje ob Savi in ga začel izvajati konec leta 2010. Zaradi dobrih rezultatov se je projekt v kratkem času razvil v vseslovenski projekt Podjetno v svet podjetništva 2013.

Operacija se je s prvo deseterico začela izvajati konec leta 2012 v Zasavju, v letu 2013 pa jim je sledilo še 24 skupin v vseh slovenskih regijah. Skupaj bo tako do konca leta 2013 vanjo vključenih 250 mladih. Cilj je bil, da najmanj 35 odstotkov vključenih najde rešitev v enem izmed prej omenjenih zaposlitvenih izhodov. Po končanem prvem delu usposabljanja lahko ugotovimo, da smo predčasno krepko presegli sicer ambiciozni cilj, saj je izhod dosegla že več kot polovica udeležencev, ki je bila v program vključena v prvi polovici leta. Gre za visoko kakovostna delovna mesta, ki jih ustvarjajo samoiniciativni in visoko izobraženi mladi ljudje, kar je dobro jamstvo, da se bodo novoustanovljene družbe razvijale in odpirale nova delovna mesta.

Vse podjetniške ideje in poskusi seveda niso uspešni. Tudi tisti mladi, ki jim ne uspe, pridobijo dovolj znanja, da postane lažje uresničljiva njihova naslednja ideja ali pa so zaradi pridobljenih znanj in veščin lažje zaposljivi. Hkrati v okolju, kjer mladi delujejo in kjer poteka program Podjetno v svet podjetništva 2013, razvijamo in utrjujemo podjetniško kulturo.

 

Svetla prihodnost

Zelo pomemben element, ki Podjetno v svet podjetništva 2013 ločuje od podobnih projektov, je sistematično spremljanje udeležencev še najmanj eno leto po zaključku izobraževanja. S tem zagotovimo realne podatke o izhodih in uspehu projekta, še bolj pomembno pa je, da ohranjamo z njimi stik, ki mladim podjetnikom omogoča, da tudi kasneje pridejo iskat določene nasvete.

Zanimanje splošne in strokovne javnosti za projekt se povečuje v Sloveniji in prek meja. OECD bo skupaj z Evropsko komisijo in v sodelovanju z Inštitutom za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru tudi letos pripravilo letno poročilo na temo vključujoče podjetništvo (inclusive entrepreneurship). Program PVSP 2013 smo predstavili tudi na mednarodni konferenci Podjetna Evropa in na Tednu zaposlovanja v Bruslju, na Študentski areni v Ljubljani, mladi podjetniki se udeležujejo različnih sejmov in predstavitev po vsej Sloveniji.

Operacija Podjetno v svet podjetništva 2013 je zaradi svojih rezultatov prepoznana in potrjena kot primer dobre prakse, kar bo v naslednjem letu omogočilo njeno širitev in nadgradnjo. Podjetno v svet podjetništva 2014 bo še več mladim brezposelnim ponudilo odlično priložnost, da razvijajo svoje znanje in si olajšajo podjetniške začetke, regijam pa možnost, da pospešijo nastajanje novih podjetij in v domačem okolju zadržijo mlade moči in ideje. V letu 2014 bo po vsej Sloveniji v program vključenih 360 udeležencev. Ob upoštevanju spodnjega praga uspešnosti bi to pomenilo neposredno razrešitev problema za najmanj 126 mladih iskalcev zaposlitve.

 

Konferenca

Več o operaciji in uspešnosti 120 udeležencev, ki so v drugi polovici letošnjega leta pilili svoje podjetniške ideje, bo vidno na 2. konferenci PVSP 2013 v Mariboru (četrtek, 28. 11. 2013, s pričetkom ob 10.00 uri v hotelu Habakuk). Konferenca je namenjena spoznavanju, mreženju in ustvarjanju novih poslovnih idej in priložnosti (več informacij o konferenci: (Mihael Gornik: tel: 03-56-60-530, e-pošta: mihael.gornik@rcr-zasavje.si))

 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top