Dolgopričakovani pločnik do vrtca!

Prošnje in želje staršev, ki vodijo svoje otroke peš do enote Vrtca Trbovlje Pikapolonica, in tudi marsikaterih ostalih občanov, bodo končno uslišane. Za letošnje leto je na tej lokaciji predvidena izvedba rekonstrukcije ceste in pločnikov, v letu 2013 pa še ureditev parkirišča in prekritje potoka Brežnik.

 

Rekonstrukcija cestnega odseka v skupni dolžini 300 metrov vse do enote Pikapolonica Vrtca Trbovlje sicer predvideva: razširitev cestišča, obnovo in novogradnjo vseh komunalnih vodov, obnovo cestnega telesa z zaključnim slojem, dograditev hodnika za pešce, izvedbo parkirišč, delno obnovo hudourniškega vodotoka Loke in ureditev vseh površin na tem območju. Ob tem se bodo urejale še premoženjske zadeve.

Za rekonstrukcijo lokalne ceste Trbovlje – Klek mimo Zdravstvenega doma Trbovlje do vrtca Pikapolonica smo prejeli Sklep o odobritvi nepovratnih sredstev po 23. členu Zakona o financiranju občin, v juliju smo objavili javni razpis za izbiro izvajalca, prispeli sta dve ponudbi, postopek izbire v zaključni fazi. Po preteku pritožbenega roka bomo v avgustu podpisali pogodbo in pričeli z izgradnjo.

 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top