Dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem

Občina Trbovlje obvešča, da je pričela z dodeljevanjem neprofitnih stanovanj v najem prosilcem, uvrščenim na prednostno listo B, ki so glede na višino dohodka zavezani k plačilu varščine v višini treh mesečnih najemnin.

Na podlagi veljavne prednostne liste B bodo primerna neprofitna stanovanja dodeljena najvišje uvrščenemu prosilcu na seznamu ob upoštevanju števila družinskih članov, za katero je stanovanje primerno (npr. ko postane vseljivo stanovanje, primerno za tri osebe, se dodeli na prednostni listi najvišje uvrščenemu tričlanskemu gospodinjstvu).

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top