Dobrodelna prireditev OŠ Tončke Čeč – Kultura po naše

Vabljeni na dobrodelno prireditev OŠ Tončke Čeč z naslovom Kultura po naše. Namen zbiranja prostovoljnih prispevkov je za opremo za multisenzorno sobo, ki jo želimo urediti na OŠ Tončke Čeč.

 

Želja o multisenzorni sobi na naši šoli dozoreva že mnogo let, v tem letu pa smo se odločili, da temu damo prednost in uresničimo projekt, ki bo otrokom s posebnimi potrebami pripomogel k učinkovitejšemu šolskemu delu, zato se trudimo, da bi zbrali čim več sredstev za opremo multisenzorne sobe.

 

Gre za sobo, ki posamezniku omogoča sprejemanje informacij preko različnih čutil, povezanost čutnega zaznavanja in gibanja, boljše sposobnosti funkcioniranja telesa v okolju, pridobivanje novih izkušenj, obenem pa omogoča sprostitev, udobje, umik od motečih dejavnikov in občutek varnosti. Namenjena bo učencem, ki se izobražujejo po prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom kot tudi učencem s primanjkljaji na različnih področjih učenja in vedenja, ki obiskujejo osnovnošolski program. Terapevtska soba omogoča uporabnikom, da se sprostijo, umirijo, razvijajo usmerjeno pozornost, zaznavne življenjske funkcije, sproščajo blokade za učenje, pridobijo na socialnih veščinah in tudi na kreativnosti. Sprostitev namreč ugodno vpliva na nastanek novih idej in učinkovitejše dojemanje šolskega gradiva.

 

Oprema, ki ustreza standardom in omogoča opisane terapevtske učinke, je precej draga, zato vsak euro šteje. V kolikor se odločite, da nas pri uresničitvi našega projekta finančno podprete, lahko nakažete sredstva na naš račun odprt pri UJP 01329-6030684258, s pripisom »multisenzorna soba«.

 

Katarina Pajer Povh,

ravnateljica OŠ Tončke Čeč

 

 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top