Diplomske naloge

Občina Trbovlje bo v drugi polovici avgusta ponovno objavila javni razpis za dodelitev nagrad diplomantom za opravljena zaključna dela v obdobju od 1.1.2015 do 31.12.2015.

Pri izbiri tematike zaključnih del izhajamo iz usmeritve, da le-ta vključujejo vsebine, ki so gospodarsko, zgodovinsko, kulturno, geografsko ali kako drugače povezane z občino Trbovlje. Nagrajevali bomo dela, ki bodo imela uporabno vrednost pri spodbujanju razvoja podjetništva, kmetijstva, turizma ali drugih gospodarskih ali družbenih dejavnosti v občini, ki bodo pomenila prispevek k ohranjanju kulturnozgodovinske dediščine, k oblikovanju ali ohranjanju okolja ali h kvaliteti bivanja v občini ali ki imajo uporabno vrednost za izvajanje nalog iz pristojnosti Občine Trbovlje.

content_diplomske

Save

Save

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top