Devetdeset let Tineta Lenarčiča

V sredo, 5.11.2014, so Literarni prijatelji pri DUT pripravili literarni večer s svojim ustanoviteljem, Tinetom Lenarčičem, ki praznuje devetdeseti rojstni dan.

Dvorana DUT je bila tokrat nabito polna, saj so se z njim želeli srečati številni prijatelji in znanci, sinova Marko in Matevž in drugi sorodniki. Andrej Železnik mu je čestital že takoj po uvodni predstavitvi tematike tokratnega večera, kot predsednik Literarnih prijateljev, in mu zaželel še veliko uspešnih let.

Tine je bil najmlajši, osmi, otrok v družini, skupaj s štirimi sestrami in tremi brati. Njegov oče je bil rudar in tudi Tine se je zaposlil na Rudniku, kjer je delal vso svojo delovno dobo. Do svojega rojstnega kraja ima vseskozi poseben, ljubeč, odnos in ves čas si je prizadeval, da bi pomagal k njegovemu napredku, da se ne bi pozabila njegova zgodovina. Kot je komentiral Riko Majcen – Kar se ne ve, se vpraša Tineta, ki ima običajno odgovor.

Predstaviti Tineta, pomeni misijo nemogoče, saj bi za tak podvig potrebovali veliko časa, ne samo uro in pol.

Z njim sta se pogovarjali Cvetka Kozmus, najmlajša članica Literarnih prijateljev in Marina Benetek, ki je Tinetu v rimah zapisala na kratko njegov življenjepis.

Njegovo življenjsko pot sta sogovornici opisali z nekaj najpomembnejšimi deli, ki so pustili velik pečat. Njegova knjiga Trbovlje po dolgem in počez je zgodovinski pregled dogodkov in kraja. Izdana je bila v nakladi 1590 izvodov, danes predstavlja podlago za krajevne vodnike, ko predstavljajo kraj. Nastala je s Tinetovim zavzetim zapisovanjem na listke, ki jih je kasneje prepisal in shranil.

Rudnik in rudarji so ga spremljali na delovni poti. Sinova sta poiskala delo drugje v Sloveniji. Sam je zbral številne pesmi in zgodbe o rudarjih, o Perkmandelcu in jih objavil.

Zanimanje za gore mu je vzbudil starejši brat, ki je pogosto hodil v hribe in pripovedoval o teh poteh. S sošolci prvega razreda osnovne šole je bil prvič na Mrzlici s svojim razrednikom. In od takrat naprej je vse več zahajal v gore, postal član Planinskega društva pred štiriinšestdesetimi leti, v njem bil ves čas aktiven član in opravljal številne funkcije. Z veseljem se spominja izgradenj planinskih domov, kjer so prostovoljno delali ob delavnikih popoldan in nedeljah. Ponosen je na svoja sinova, ki sta hodila v hribe kot otroka, kasneje pa sodelovala pri odpravah na najvišje vrhove.

Po vojni se je ukvarjal na kulturnem področju in kot zanimivost povedal kako je nastala trboveljska knjižnica, ki je bila najprej sindikalna, kasneje je bila preimenovana. Pri izgradnji Delavskega doma je bil član gradbenega odbora in pozabil ne bo kako so zbirali denar, kako so bili ves čas pod drobnogledom glede porabe sredstev. Ob otvoritvi kulturnega doma, na katerega smo še vedno ponosni, so nastopili samo domači kulturniki, glasbeniki, gledališčniki, predstavili so celo opero Gorenjski slavček. Tako so dokazali, da imajo v Trbovljah sposobne kulturnike.

Leta 1996 je bil soustanovitelj literarne sekcije pri DUT in še vedno aktivno sodeluje danes pri Literarnih prijateljih, kot se zdaj uradno imenujejo.

Za tokratni večer je glasbo izbral slavljenec po svojem okusu. Nastopili so Riko Majcen ob spremljavi harmonikarja Francija Vrtačnika, Jesenske rože in Godalni orkester, pod vodstvom Katje Mikule.

Čestitkam za rojstni dan so se pridružili Maks Starc, ki je napisal in prebral pesem

     TINETU ZA 90 LET

     Trbovlje je mesto, kjer ti vse je domače,

     Imel tu si vse, kar srce ti želi,

     Nekoč kot otrok tukaj trgal si hlače

     Enkrat od ljubezni ti srce zadrhti.

     Lahko res ponosne so nate Trbovlje,

     Enkratne so knjige tvoje o njih.
     Napisal veliko stvari si o knapih,
     A vendar pomembnejši si kot kronist.
     Rad hodil v gore si celo življenje,
     Če drugače ni šlo, si šel pa na Kum.
     In danes? Penzionista med literate te vleče,

     Čeprav ti za to ni potreben pogum.

Tudi predsednik DUT, Janez Malovrh, mu je čestital v rimah. Čestitala sta mu prejšnji župan, Vili Treven in novoizvoljena županja Jasna Gabrič, ki je slavljencu obljubila, da bo vsaj enako dobro sodelovala z njim kot njen predhodnik. Čestitkam so se ob koncu uradnega dela pridružili številni obiskovalci.

 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top