Denarne spodbude za zagon mladih podjetij tudi za Trbovlje

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis za spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo P2R. Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi ter socialna podjetja.

Podjetja so morala biti registrirana v času od 1. januarja 2013 do 27. marca 2015, sedež pa morajo imeti na enem izmed problemskih območij z visoko brezposelnostjo, v zasavskem primeru v Hrastniku ali Trbovljah.

Podjetja lahko pridobijo subvencije do višine 20.000 evrov, rok za predložitev vlog pa je 31. 3. 2015. Razpisna dokumentacija je dostopna na: http://www.podjetniskisklad.si/101/2015/spodbude-za-zagon-podjetij-v-problemskih-obmocjih-z-visoko-brezposelnostjo-v-letu-2015-p2r.html

Upravičeni stroški so stroški materialnih naložb, obratni stroški, stroški najema opreme in najema poslovnih prostorov, v kolikor so ti namenjeni trgovski ali storitveni dejavnosti, in prispevki iz osebnega dohodka ter prispevki na osebni dohodek. Stroški so morali nastati v obdobju od 1. januarja 2014 do 30. septembra 2015.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top