Demanti na pisanje novinarke Polone Malovrh

V članku objavljenem 10. februarja v časopisu Delo je Polona Malovrh navedla precej izmišljenih trditev, ki v teh dneh razburjajo trboveljsko oziroma zasavsko javnost.

Novinarka navaja, da je neuradno izvedela, da bi se naj na vladi pogovarjal o termični obdelavi odpadkov. Gre za popolno laž s strani novinarke, ki ni bila niti prisotna na sestanku niti me o podrobnostih srečanja ni do sedaj ničesar vprašala! V kolikor se sklicuje na neuraden vir jo javno pozivam, da jasno in glasno, pove kdo je tisti, ki stoji za to trditvijo in izjavo! Obtoževati vsepovprek in se hkrati sklicevati na »neuradne« vire je za novinarko sila preprosto dejanje hkrati pa skrajno zavajujoče tako za javnost kot za tistega, ki ga obtožujete! Na omenjenem sestanku sem se s predsednico vlade pogovarjal izključno o problematiki zasavske energetike, o socialni stiski, ki smo je deležni v naših krajih nikakor pa ne o termični obdelavi odpadkov ali sosežigu odpadkov!

Kar pa se sodelovanja občine Trbovlje v postopkih pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za Lafarge Cement tiče, pa so dejstva sledeča. Občina Trbovlje je kot stranski udeleženec sodelovala v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za Lafarge Cement od leta 2008. V času mojega mandata smo se udeleževali ustnih obravnav v postopku ter posredovali pisna mnenja na dokumente posredovane s strani Agencije RS za okolje v skladu z našimi pristojnostmi. Ves čas sem se zavzemal, da pristojne inštitucije, ki vodijo postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja, upoštevajo vse zakone in druge predpise na tem področju ter ugotovijo resnično in popolno dejansko stanje in na tej osnovi izdajo zakonito odločbo.

Ves čas svojega mandata tudi poudarjam, da je zdravje občanov na prvem mestu in da vsekakor Občina v času mojega mandata ne podpira in nikoli ne bo podpirala dejavnosti, ki bi negativno vplivale na zdravje ljudi, ki tukaj živimo, kar sem tudi jasno povedal v zadnji oddaji »Županove minute« na televiziji Trbovlje! Noben denar oziroma kapital ne more poplačati zdravja ljudi, ki je na prvem mestu v vsakem razvitem kraju in temu je tako tudi v Trbovljah! Občanke in občane Trbovelj pa prosim, da se v primeru nadaljnjih obtoževanj v medijih na temo Lafarge Cementa obrnejo direktno name ter na Občino Trbovlje in zadevo preverijo preden karkoli prehitro sklepajo in na podlagi zavajujočih ter lažnih zapisov v medijih podajajo krivične obtožbe.

Župan Občine Trbovlje

Vili Treven

 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top