Delavnice: vodenje računovodstva v društvu in drugih NVO

Za nevladne organizacije iz občin Zagorje, Litija, Hrastnik in Trbovlje v mesecu februarju in marcu organiziramo delavnico, skupinsko delo in individualno svetovanje o vodenju računovodstva in oddaji letnih poročil za društva in druge NVO.

Delavnica: četrtek, 16. 2. 2017 ob 17.00, v Trbovljah

Delavnica je namenjena predsednikom, tajnikom in blagajnikom društev oziroma osebam odgovornim za finančno poslovanje in vodenje poslovnih knjig v društvih in drugih nevladnih organizacijah. Na njej se boste seznanili z uporabo davčnih blagajn, s pravilno pripravo poročil, zakonskimi podlagami in praktičnimi primeri finančnega poslovanja ter se tako pripravili na oddajo poročil za leto 2016.

Delavnica bo potekala od 17.00 do 20.00 ure v sejni sobi Zavoda za šport Trbovlje, Rudarska cesta 6, Trbovlje

Program delavnice:

 • opredelitev zakonskih podlag;
 • spremembe Slovenskih računovodskih standardov 33 (2016)
 • načini vodenje poslovnih knjig;
 • opredelitev pridobitne in nepridobitne dejavnosti društva (članarine, donacije, sponzorstva…);
 • vrste izplačil v društvih (nagrade, potni nalogi, avtorski honorarji, osebni prejemki…);
 • pregled blagajniškega poslovanja;
 • uporaba »davčnih blagajn«;
 • priprava na oddajo dokumentov za zaključni račun.

Praktična priprava in oddaja letnih poročil: torek, 7.3.2017 ob 17.00 v Litiji

 • predstavitev novih obrazcev za oddajo letnih poročil na AJPES
 • priprava dokumentov (računov, potnih nalogov, obračunov,…)
 • izpolnjevanje obrazcev za oddajo letnega poročila
 • predstavitev programa Silvester Pelias
 • izpolnjevanje davčnega obračuna – davek od dohodka pravnih oseb za oddajo na FURS

Če potrebujete tovrstno pomoč pripravite vso dokumentacijo in se prijavite na praktično pripravo in oddajo letnih poročil. S seboj morate imeti računalnik in urejene listine (prejete račune, izdane račune, potne naloge, izpiske, obračune, …)
Praktično delo bo potekalo od 17.00 do 20.00 ure na Ponoviški 12 v Litiji.

Prijave:

Udeležba na delavnici in svetovanju je brezplačna za nevladne organizacije iz občin Zagorje ob Savi, Litija, Hrastnik in Trbovlje. Prijava je obvezna. Prijavite se lahko preko e-prijave na spletni strani www.consulta.si do zasedbe mest.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top