Dela med pokopališčem in Gostiščem Brin potekajo po načrtu

Na odseku lokalne ceste med pokopališčem in Gostiščem Brin Občina ureja prej zelo dotrajano cesto. Dela rekonstrukcije cestnega odseka potekajo po načrtu in bodo zaključena predvidoma do konca maja 2021.

Investicija vredna približno 120.000 evrov obsega zamenjavo tampona v debelini 50 cm, odvodnjavanje, zagotovitev nekaj dodatnih parkirnih mest med potokom in cesto, ureditev asfaltne prevleke ter izvedbe kabelske kanalizacije za potrebe TK voda, ki trenutno poteka po zraku.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top