Danes delovni sestanek z DRI glede navezave na avtocesto

Na Občini Trbovlje je danes potekal 2. delovni sestanek v zvezi s predorom.

Županja občine Trbovlje, strokovnimi sodelavci, župan občine Prebold ter predstavniki občine Hrastnik so usklajevali dogovore glede priprave dokumentacije. Za izvajanje konzultantskih storitev  pri pripravi prostorskega akta navezave Zasavja na avtocesto je bila izbrana družba DRI upravljanje investicij. Gre za kompleksen projekt, izjemnega pomena za našo regijo, ki pomeni navezavo Zasavja na avtocesto Šentrupert, po trenutnih ocenah, pa naj bi bil predor dolg vsaj 2 kilometra. Pomembnost projekta se kaže še posebej v primerih zapor ceste zaradi naravnih in drugih nesreč. Ena izmed njih je na primer podor na državni cesti za Savo, ki je ena izmed glavnih prometnih žil v Zasavju in zaradi česar se je ves promet preusmeril na cesto skozi naselje Bevško. Z izgradnjo tunela, bi tako razbremenili ostale državne in regionalne ceste, skrajšali kolone vozil in potovalni čas.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top