Comenius asistentka iz Slovaške na GESŠ Trbovlje

S šolskim letom 2013/2014 smo na GESŠ Trbovlje začeli s projektom Comenius asistenti, namenjen bodočim učiteljem kateregakoli predmeta, ki so končali vsaj dve leti študijskega programa za poklic učitelja, in bodočim učiteljem, ki so že končali študij in še niso bili redno zaposleni kot učitelji.

Pedagoško prakso opravljajo na izbrani šoli gostiteljici v tujini najmanj 13 tednov in največ 45 tednov. Na šoli mora biti Comenius asistentu dodeljen mentor, s katerim že pred prihodom sestavi okvirni načrt dela, v času njegove bivanja na šoli pa deluje kot pedagoški vodja oziroma kontaktna oseba, na katero se asistent lahko obrne.

Na šoli tako gostimo Lubico Vajsovo, ki prihaja s Slovaške, »prakso« pa opravlja še na Srednji šoli Zagorje. Mentorici Maruša Stoklasa Drečnik (GESŠ Trbovlje) in Maruša Kolar (SŠ Zagorje) sta poskrbeli, da se je v mesecu dni že dobro spoznala s slovenskim jezikom in slovenskim srednješolskim sistemom.

Včeraj se je s samostojnim poučevanjem Lubica seznanila pri uri geografije. S pomočjo Katarine Bola Zupančič je predstavila Slovaško in njene značilnosti, dijake pa pogostila s slovaškimi siri in sladicami. Nastope bo nadaljevala še pri drugih predmetih (slovenščina, nemščina, angleščina, ekonomski predmeti) in tako predstavila svojo državo in njene posebnosti ter nas poučila o in v slovaščini.

 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top