Cestni odsek Vrhe-Medvednica asfaltiran in predan v uporabo

V letošnjem letu smo pristopili k ureditvi 1.600 metrov dolgega makadamskega odseka Vrhe – Medvednica. V sklopu del je bila po celotni trasi izvedena drenaža, obzidava usedalnikov ter urejeno odvodnjavanje s propusti. Celotni cestni odsek je bil tudi asfaltiran.  Skupna vrednost del, ki jih je izvajalo podjetje AGM Nemec, je znašala 378.000 €.

Prav tako pa smo obnovili tudi poškodovane cestne odseke na relaciji Jager – Liza, kjer smo v sklopu del odstranili uničen asfalt in tampon ter ju zamenjali z novim. Urejena je bila tudi drenaža in površinsko odvodnjavanje cestišča z muldo, odtočnimi jaški in prepusti. Skupna vrednost del, ki jih je izvajalo podjetje Sekopt, je znašala 184.000 €.

Investiciji sta občanom v uporabo uradno predali županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič in predstavnica KS Franc Salamon Tatjana Pirnat. Veseli smo bili toplega sprejema krajanov, ki so zares hvaležni novo asfaltirane ceste Vrhe – Medvednica za katero pravijo, da so jo čakali 50 let.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top