Celostna prometna strategija Trbovlje v gibanju!

Trbovlje v gibanju – čas je za skupno uresničevanje ukrepov CPS

Po dobrih 10 mesecih priprave je Občinski svet v ponedeljek, 10. aprila 2017 sprejel Celostno prometno strategijo Občine Trbovlje (CPS). S tem se je zaključilo zadnje dejanje strateškega načrtovanja, začenja se postopno izvajanje konkretnih ukrepov, ki bodo občanom in obiskovalcem občine omogočili izbiro bolj trajnostnih načinov potovanja.

CPS Občine Trbovlje se je oblikovala v sodelovanju s ključnimi deležniki in zainteresiranimi občankami ter občani. Na štirih javnih razpravah in več delavnicah so tako predstavniki javnosti skupaj z izdelovalci CPS razpravljali o obstoječem stanju na področju prometa, o problemih in izzivih, o možnih poteh razvoja in o želeni prihodnosti, o ciljih ter prednostnih ukrepih na področju mobilnosti v občini. S podajanjem mnenj je tako javnost pomembno sooblikovala vsebino strategije in akcijskega načrta, ki je sedaj osnova za izvajanje prednostnih ukrepov. Strategija je s tem postala naša skupna smernica za razvoj prometa in mobilnosti v občini.

V akcijskem načrtu CPS je predvidena množica ukrepov za izboljšanje in varnost kolesarjenja, javnega potniškega prometa, hoje, motornega in mirujočega prometa. Glavni nosilec ukrepov bo Občina Trbovlje, mnogi ukrepi pa bodo izvedeni v sodelovanju z drugimi organizacijami, kot so Avrigo, Policija, Osnovna šola in Vrtec Trbovlje, Društvo upokojencev, Kolesarsko društvo, Svet za vzgojo in preventivo v prometu in drugi. Nove tehnične ureditve in infrastruktura pa ne bodo rešile vseh obstoječih prometnih izzivov. Potrebne bodo tudi spremembe v razmišljanju in ravnanju ljudi. V popolnosti bodo nove rešitve zaživele le z aktivno podporo in sodelovanjem občank in občanov ter obiskovalcev občine. Le-ti bodo namreč uporabniki novih rešitev in tisti, ki bodo z izbiro potovalnih načinov lahko dejansko naredili mobilnost v prihodnosti bolj varno, bolj zdravo, čistejšo, učinkovitejšo, dostopnejšo za vse.

 

Kako lahko občanke in občani prispevamo k trajnostni mobilnosti v Občini Trbovlje: 

  • seznanimo se z vsebino CPS in aktivno podpremo izvajanje ukrepov v praksi: z dobro mero strpnosti in podpore v okviru svojih možnosti sodelujemo pri izgradnji nove infrastrukture, uvajanju novih prometnih ureditev in storitev;
  • seznanimo se s pravilno rabo novih prometnih rešitev – in kot udeleženci/ke v prometu novosti tudi na pravi način uporabljamo;
  • vse pogosteje vožnje z osebnim avtom nadomeščamo z drugimi načini potovanj;
  • če smo lastniki/ce avtomobilov, se v okviru svojih možnosti odločimo za avtomobil, ki manj obremenjuje okolje;
  • aktivno sodelujemo pri ozaveščanju o trajnostne mobilnosti – s svojim zgledom prispevamo k izboljšanju varnosti v prometu in smo zagovorniki/ce trajnostne mobilnosti v svoji družini in v družbi;
  • spremljamo stanje, opozarjamo na pomanjkljivosti in predlagamo izboljšave za še varnejšo, cenejšo, dostopnejšo in učinkovitejšo mobilnost;
  • dejavnosti na področju trajnostne mobilnosti uporabimo za razvoj novih poslovnih priložnosti.

 

Milena Marega, Zavod CEPP

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top