Častni poveljnik Gasilske zveze Trbovlje Ivan Gračnar praznoval 80 let

Pred 80 leti se v Jurkloštru občina Laško rodil Ivan Gračnar, kjer je tudi preživel del otroštva. Med drugo svetovno vojno je bil 1942. leta izseljen z družino v Nemčijo.

Po vrnitvi v domovino leta 1945, je zaključil šolanje za mizarja, ter se 1964 leta zaposlil v Tovarni pohištva Trbovlje. V podjetju je odgovarjal za požarno varnost. Leta 1958 pa se je, kot posledica tedanjega dela v podjetju na področju požarnega varstva, priključil gasilcem v PGD Trbovlje mesto. Uspešno se je vključil v delovanje društva, opravil osnovni tečaj in nadaljevalni tečaj za gasilca ter dobil čin gasilca. Leta 1963 ga je podjetje poslalo na gasilsko izobraževanje, kjer je pridobil čin gasilskega častnika. 1964. leta je prevzel pomembno operativno funkcijo, kot poveljnik društva. To funkcijo je opravljal več zaporednih mandatih skozi 24 let do 1988. V tem obdobju je opravil tečaj za člane višjih poveljstev in pridobil čin višjega gasilskega častnika, kar mu je omogočilo, da je predaval na tedanji Revirski delavski univerzi in sicer Osnove varstva pred požari. 1978. leta je nastopil funkcijo poveljnika takratne OGZ Trbovlje, obenem pa je pridobil še funkcijo poveljnika Gasilske regije Zasavje. Ti funkciji je opravljal več zaporednih mandatov, kar 15 let, do prenehanja v letu 1993. S funkcijo poveljnika Zasavske gasilske regije, pa je bil tudi član štaba operative – poveljstva GZ Slovenije. Na vseh gasilskih izobraževanjih, ki so se organizirali na območju Zasavske regije, je bil vodja izobraževanja in predavatelj gasilske taktike, ki jo je bogatil z dolgoletnimi izkušnjami in znanjem. Kot predavatelj se angažira še danes, tako v PGD Trbovlje mesto, kot v GZ Trbovlje in Zasavski regiji. Vedno je strmel k tem, da se pridobivajo dodatna gasilska znanja in veščine, katere je nato podajal mlajši generaciji gasilskih tovarišev. Za njegovo aktivno delo v gasilstvu in prispevek k ozaveščanju ostalih članov organizacije, ga je leta 1994 GZ Trbovlje predlagala za gasilsko odlikovanje za posebne zasluge, katerega je tudi prejel. Njegovo delo v gasilstvu pa je bilo opaženo tudi s strani tedanjega Vatrogasnega saveza Jugoslavije, saj mu je leta 1972 podelila Vatrogasno zvezdo II. stopnje, leta 1972 pa še Vatrogasno zvezdo I. stopnje. Predsedstvo SFRJ pa ga je 1984 leta odlikovalo z Redom dela s srebrnim vencem za njegov doprinos družbi. Civilna zaščita mu je podelila zlato in srebrno značko CZ. Ivo je tudi 2009 prejel najvišje gasilsko priznanje Matevža Haceta. Družbi pa je služil tudi kot član predsedstva Skupščine občine Trbovlje, kjer je opravljal funkcijo predsednika Zbora krajevnih skupnosti, na katerem so obravnavali tudi zadeve v zvezi z požarnim varstvom v občini. Zaradi njegove osebnosti je več let sodeloval tudi kot porotnik na Okrožnem sodišču v Ljubljani in Občinskem sodišču v Trbovljah. Na vprašanje, zakaj je postal gasilec, odgovarja, da ga je gasilstvo vedno privlačilo z mislijo, da lahko pomaga ljudem, ki so pomoči potrebni. To pa dokazuje tudi danes, saj kot starejši gasilec – veteran, predseduje Komisiji GZ Trbovlje in Komisiji za veterane zasavske regije, in konstruktivno sodeluje v Upravnem odboru GZ Trbovlje, že od samega začetka v gasilstvu, pa je aktiven tudi v UO PGD Trbovlje mesto.

Trboveljski gasilci mu še enkrat čestitamo!

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top