Beseda župana

Drage Trboveljčanke, spoštovani Trboveljčani!

Čas teče in dogodki hitro tonejo v pozabo. Na nekoč doživeto, pa tudi na tisto, kar se je zgodilo pred kratkim, radi obujamo spomine, če je seveda bilo prijetno in lepo. In če si lepih dogodkov nekam ne zapišeš, nekako ne ove-kovečiš, počasi spolzijo. Ostane le spomin v naših mislih. S tem biltenom pa bi želeli delček lepega, kar se je zgodilo v Trbovljah, deliti tudi z vami. Želim si, da bi Sr(e)čno Trbovlje – kako čudovito pomenljiv naslov časopisa so si zamislili mladi – postal most med vami, občani in med nami, ki smo tu za vas. Od vodstva in zaposlenih na občini do ljudi, ki skrbijo za javne zavode ter do vseh, ki se združujejo v društvih. Želimo, da veste, da se vsi skupaj zelo trudimo, da bi bilo življenje v naših Trbovljah čim prijetnejše, da bi vam nudili vse, kar lokalna skupnost lahko nudi, ter da bi z združenimi močmi našli tisto pot, ki nas bo popeljala med zgodbe o uspehu. Nekaj takšnih zgodb si lahko preberete že na teh straneh. Vesel sem, da je ekipa Delav-skega doma Trbovlje poskrbela za izdajo tega biltena, za katerega upam, da vam bo všeč in da ga bomo izdali še kdaj v prihodnje.

Vsi, ki me osebno poznate, veste, da se rad srečujem z ljudmi. Pogled iz oči v oči ter stisk roke mi pomenita največ. Kolikor lahko si vzamem čas za takšna srečanja, a žal mi ga v teh napornih časih ostaja premalo. Zatorej naj bo ta bilten, spletni portal in spletna stran občine tista vez, ki nas združuje, ko se ne moremo srečati.

Srečno!

župan Vili Treven s sodelavci

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top