Arhitekturno urbanistična delavnica “Trbovlje 2012”

Današnja razstava, ki smo jo odprli v Mladinskem centru Trbovlje, je zaključek arhitekturno urbanistične delavnice »Trbovlje 2012« in je rezultat skupnih prizadevanj študentov ljubljanske Fakultete za arhitekturo, Mladinskega centra Trbovlje in Občine Trbovlje, da našemu mestu povrnemo njegovo vitalnost in močan razvojni naboj, po katerem so bile Trbovlje v preteklosti dobro poznane. 

Skozi razmišljanja študentov, neobremenjena z vsakdanjimi problemi Trboveljčanov, in s strokovno pomočjo njihovih mentorjev, smo želeli ponovno prepoznati, ohraniti in poudariti prostorske in arhitekturne potenciale našega mesta, jih na novo uporabiti in nadgraditi z novimi razvojnimi vsebinami.

Vsekakor je bil namen delavnice pridobiti idejne zasnove ureditve nekaterih območij, ki so zaradi svoje izpostavljene lege in vsebine pomembni za družbeni razvoj Trbovelj.

Tako so študentje v svojih nalogah skušali dati nove programske vsebine objektu »Mehanika«, se »spopadli« z ureditvijo Trga Svobode okrog objektov Mladinskega centra in Delavskega doma, predlagali rešitve povezave in dostopa za funkcionalno ovirane osebe od Ulice 1. junija do trga pred Delavskim domom, urejali prostočasovni park na »Ledenici« in prireditveni prostor »Kipe«.

Tudi izbira prostora današnje razstave n i naključna. V prostorih Mladinskega centra so v času delavnice nastajale prve ideje, vodile so se razprave in usklajevanja, ki so korak za korakom privedla do danes predstavljenih rezultatov. 

Seveda pa je pomen delavnice dosti širši. Če se bomo ob predstavljenih rešitvah spraševali ali se z njimi strinjamo in ali so v celoti izvedljive, se spomnimo besed, ki jih je zapisal profesor Janez Koželj, o pomenu študentskih arhitekturnih in urbanističnih delavnic: »Ustvarjalno razmišljanje se ne omejuje s pričakovanimi in standardnimi rešitvami, ampak si prizadeva probleme na novo premisliti. Samo iz prelomnih in tveganih zamisli lahko nastanejo zares nove rešitve.«

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top