Angleški šolski debatni turnir v OŠ Tončke Čeč Trbovlje

V petek, 13. marca 2015, smo na šoli prvič organizirali šolski debatni turnir, ki je potekal v angleškem jeziku. Po naših podatkih je bil to sploh prvi šolski tovrstni turnir v Zasavju.

 

Debata poteka v Karl Popper debatnem formatu, ki ga naši učenci že poznajo z udejstvovanj na slovenskih debatnih turnirjih, ki jih organizira Za in proti, zavod za kulturo dialoga (ZIP). Debata je nedvomno komunikacijski dogodek, ki posamezniku omogoča prenos idej in argumentov.

 

»Vsaka debata ima naprej določeno debatno trditev, o kateri se debatira, kar omogoča, da je razprava bolj osredotočena na določen problem, kot je to običajno pri neformalnem pogovoru. Običajno so debatne trditve zanimive in pomembne za debatirajoče in publiko. Trditev mora biti ubesedena tako, da omogoča argumente tako za kot proti, biti mora jasna in preprosta. Odvisno od trditve se lahko debatira o vrednotah, dejstvih ali najpogosteje o različnih politikah oz. strategijah. Debatna trditev mora biti vedno uravnotežena tako, da omogoča tako argumente za kot proti. Ena stran tako predstavi argumente, ki trditev zagovarjajo, druga strani predstavlja argumente, ki trditev zavračajo ali/in zavračajo argumente zagovorniške strani. Skratka vsaka skupina predstavlja različne poglede, drugačne argumente, izhaja iz različnih predpostavk. Seveda obe ekipi tudi zavračata argumente nasprotne strani, vzpostavi se tim. točka spora, kar je jedro, bistvo debate. Tako debaterji zelo natančno analizirajo argumente nasprotne strani, iščejo napake v sklepanju, predstavljajo drugačne podpore, podatke … skratka, uporabljajo vse možne tehnike argumentacije in logike. Vsaka ekipa more ne samo zavrniti argumente nasprotne strani, marveč tudi popraviti škodo, ki jo je nasprotna ekipa storila z zavračanjem njihovih argumentov To se stori na ta način, da se zavrne zavračanje nasprotne ekipe, se razširi svoje argumente, predstavi nove dokaze v podkrepitev argumentov.« (Dostopno na: http://www.zainproti.com/web/index.php/debata.html)

 

Na naš debatni turnir so bile prijavljene tri ekipe debaterjev:

  • Čveke (Nika Gabrič, Elma Salihović, Nasta Anja Štojs),
  • #Original (Timotej Medved, Sebastian Plaznik in Zala Stošicki) in
  • ProCrafters (Janez Nemec in Jaka Schmit).

 

Sodelovalo bi lahko še več učencev od 6. do 9. razreda. Učenci so debatirali o ekološki tematiki, ki so jo predhodno dobro raziskali in se pripravljali tako PRO kot CONTRA trditvi: ” All new private automobiles should be powered by electricity.“ (Vsi novi osebni avtomobili bi morali biti na električni pogon).

 

Naša šola je že desetletje Eko šola in tretje leto Planetu Zemlja prijazna šola, zato učencem ekološke tematike niso tuje.

 

V dveh debatnih krogih se je najbolje odrezala ekipa #Original, med posameznimi govorci pa je najvišje število točk dosegla Zala Stošicki in tako postala najboljša debatna govorka v angleškem jeziku na naši šoli.

 

V posamezni debatni tekmi se formirana debata loči od neformalne  debate v vsakodnevnem življenju, tudi po tem, da v izobraževalni debati vedno nagovarjamo publiko oz. sodnike. Sodnice in sodnike poskušamo prepričati, da so naši argumenti boljši od argumentov nasprotne ekipe. Tako sodniki na osnovi različnih kriterijev (organizacija, argumentacija in struktura)  odločijo, kdo je zmagovalec v debati.

 

Zahvaljujemo se neodvisnemu sodniku Mateju Uduču in Pizzeriji Dimnik za delno donacijo glavne nagrade zmagovalni ekipi.

 

Kot smo že omenili, smo k ekologiji naravnana šola, kar se odraža tudi na pozitivnih medvrstniških odnosih. Tokratni zmagovalci so se odločili, da nagrado delijo z drugo uvrščeno ekipo, kar je v današnjem tekmovalnem tempu življenja res plemenito dejanje.

Slika 1 Slika 2 Slika 3

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top