Ali cene komunalnih storitev ostajajo nespremenjene?

V zadnjem času je v medijih prisotno veliko govora o dvigu komunalnih storitev. Seveda moramo vedeti, kaj je osnova teh podražitev. Cene komunalnih storitev so bile več kot dve leti zamrznjene po odločitvi vlade. Nekatera komunalna podjetja so poslovala s cenami, ki se niso spreminjale več let. Stroški poslovanja pa so se višali tudi na osnovi predpisov, ki jih je sprejemala vlada in so zviševali standarde za opravljanje storitev.

Vlada je s 1. 1. 2013 na osnovi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. List RS št. 87/2012) cene sprostila. Tako bo večina komunalnih podjetij lahko uveljavila višje cene, predvsem tisti, ki jih niso uspeli uveljaviti na osnovi prejšnje uredbe iz leta 2009. Komunala Trbovlje, d. o. o., zaenkrat ne namerava spreminjati cen, ki jih oblikuje sama. Edina sprememba, ki bo opazna tudi na položnici za mesec januar, je ta, da nam je izvajalec odlaganja odpadkov na deponiji Unično – CEROZ v mesecu decembru 2012 poslal obvestilo o spremembi cene odlaganja odpadkov, in sicer se bo cena za občane spremenila za približno 0,17 evrov/ osebo/mesec. To ceno oblikuje in določa CEROZ in ne Komunala Trbovlje. Novost je še ta, da bomo morali prikazati ceno odlaganja, ki je prej znašala 0,04574 evrov/kg v dveh postavkah, in sicer kot ceno javne infrastrukture, ki bo 0,01369 evrov/kg ter ceno storitve, ki bo 0,03868 evrov/kg. Se pravi, da bo na položnici namesto postavke ODPADKI ODLAG. še nova postavka za ceno infrastrukture. Naj poudarimo še to, da Komunala Trbovlje prav tako vsaj do meseca septembra 2013 ne bo spreminjala cene toplotne energije. Občanom Trbovelj se podražitev komunalnih storitev v letošnjem letu ni potrebno bati.

JP Komunala d.o.o.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top