Aktivnosti v oktobru — mesecu požarne varnosti

Pred nami je mesec požarne varnosti. Letos je osrednja tematika posvečena ljudem s posebnimi potrebami. To so tiste osebe, ki odstopajo od pričakovanih značilnosti in zmožnosti, definiranih v določenem okolju in potrebujejo dodatno pozornost in skrb. To pa so predvsem skupine sledečih oseb: osebe z motnjami duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, osebe z govorno – jezikovnimi motnjami in gibalno ovirane osebe.

Požar v objektu je nevaren. Navadno lahko pričakujemo, da bodo ljudje produkte, ki nastanejo med gorenjem, hitro zaznali in se tudi hitro umaknili iz objekta. Povsem drugače je, če so uporabniki objekta pri zaznavanju ali gibanju kakorkoli ovirani. Te osebe ne slišijo navodil, ne morejo brati navodil z ustnic ( ker ima gasilec npr. čelado), navajene so se orientirati po zvokih ( v nevarnosti jih preveč zvokov zmoti), se gibajo počasneje ipd. V takšnih primerih postane požar še bolj nevaren, uporabniki objekta pa so izpostavljeni večjem tveganju. Da bi lahko v nevarnosti pravočasno in pravilno ukrepali, je treba ukrepe varstva pred požarom za te osebe načrtovati pravočasno.

Trboveljski prostovoljni in poklicni gasilci smo pripravili tudi naslednji program preventivnih aktivnosti v letošnjem oktobru:

Razposlali bomo plakate in zloženke z letošnjo tematiko,

V vseh KS, kjer delujejo Gasilska društva bomo izvedli dneve odprtih vrat,

Preverili bomo intervencijske poti ( dostopne, dovozne, postavitvene površine in delovne površine ) za reševalna in gasilska vozila,

Povabili ali obiskali bomo vse vrtce, osnovne šole in delovne organizacije, kjer jih bomo seznanili z delom gasilcev, organiziranostjo požarne varnosti v občini Trbovlje,  jim predstavili gasilsko orodje in opremo, organizirali bomo tudi praktične preizkuse gašenja požara z ročnimi gasilnimi aparati,

 • 1.10.  ob 15.00 uri: skupna gasilska vaja Rudnikov in energetike v TET,
 • 3. 10. ob 11.00 uri: vaja Gasilskega zavoda v Domu upokojencev Trbovlje ( evakuacijski postopki za zaposlene in gasilce ),
 • 4.10. ob 16.00 se bodo z gasilskim ešalonom GZ Trbovlje udeležili praznovanja Dneva gasilca v GZ Prebold,
 • 6. in 7. 10 ob 9.00 uri bomo skupaj s PP Trbovlje na igrišču za Domom svobode izvedli predstavitev gasilskega orodja in vozil, policijsko konjenico, pse in mobilni policijski radar  za O.Š. Trbovlje in O.Š. Alojza Hohkrauta,
 • 10.10. bo organiziran izlet za gasilske veterane GZ Trbovlje,
 • Gasilska društva bodo pregledala hidrantna omrežja,
 • 12. 10 ob  11.00 uri:  dan odprtih vrat in skupna vaja vseh gasilskih društev Gasilske zveze Trbovlje v Škofji riži na Dobovcu,
 • 12.10. ob 15.00 uri bodo gasilci Čeč izvedli prikaz gašenje začetnega požara za krajane,
 • 14. 10. Ob 9.00 uri bo na trboveljskem letnem bazenu večja pokazna vaja na temo nesreča z nevarno snovjo  v strojnici bazena,
 • 18. 10 bo na Dobovcu Občinsko gasilsko tekmovanje trboveljske gasilske mladine,
 • 18.10. se bodo gasilske članice Zasavja in Posavja udeležile okrogle mize Društva gluhih in naglušnih Posavja
 • 25.10. se bo trboveljska gasilska mladina udeležila  Regijskega kviza, ki bo na Izlakah,
 • 26.10. bo izvedena večja gasilska vaja s sosednjo Gasilsko zvezo Prebold,

Izvedli bomo tudi oglede in preglede operativnih načrtov v Bolnišnici Trbovlje, Centralni čistilni napravi O.Š. Trbovlje, UNP Trbovlje – bivši Europlin, Šparu.

Za vse, ki bi radi spoznali organiziranost požarnega varstva, sistem zaščite in reševanja v Občini Trbovlje, spoznali delo prostovoljnih in poklicnih  gasilcev, si ogledali naša vozila in opremo, smo vam na voljo ali pa vas obiščemo.

Naši kontaktni podatki:

03 56 30 050, 03 56 33 053, 041 691 962 ali e-pošta: gasilski.zavod.trbovlje@siol.net

 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top