Aktivnosti odseka za varstvo gorske narave pri PD Kum Trbovlje

Odsek za varstvo gorske narave pri PD Kum Trbovlje je letos v marcu organiziral naravovarstveni izlet v Slovensko Primorje v Naravni rezervat Škocjanski zatok. To je 122 ha veliko mokrišče, ki leži med gričem Srmin, koprskim pristaniščem, starim mestnim jedrom Kopra ter železniško progo Koper – Kozina. Mokrišče predstavljajo območja, ki so stalno ali občasno pod vodo kot so npr. močvirja, nizka barja, mlake. Škocjanski zatok je polslano mokrišče, kjer se prepletajo polslana in sladkovodna življenjska okolja, ki so pravi raj za slanuše (rastline, ki uspevajo na slanih tleh), dvoživke, posebej pa še za ptice, saj so tukaj našteli kar 244 različnih vrst.

 

23 udeležencev se nas je podalo na poučen voden ogled po rezervatu z vodičko iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), ki je upravljavec parka. Vse je bilo zanimivo, od lesenih stavb v parku, lesenih opazovalnic z linami, ki so nam omogočile pogled na race, čaplje, labode, polojnike, čigre in druge ptice, do belih kamarških konjev in podolskega goveda, ki poskrbijo, da se močvirni travniki ne zarastejo. Škocjanski zatok je res prava zelena oaza na pragu Kopra, ki jo je vredno obiskati. Še toliko bolj, če vemo, da je bilo to še pred tremi desetletji divje odlagališče raznovrstnih odpadkov in stekališče odplak. Z vztrajnostjo in trdim delom je naravovarstvenikom uspelo rešiti območje pred popolnim uničenjem (ali predvideno pozidavo) in ga spremeniti v naravni rezervat. Naš izlet smo sklenili še z obiskom Strunjanskega klifa v Krajinskem parku Strunjan.

 

  1. aprila se nas je skupina planincev udeležila dogodka v Čimernem v okviru projekta LIFE: Življenje traviščem, ki ga vodita Zavod za varstvo narave RS in KS Dobovec. Čistili smo okolico vaške mlake, spoznavali obrezovanje starih sadnih dreves, še prej pa smo se povzpeli na Nebeško goro nad Čimernim in pozvonili z zvončkom želja.
  2. maja pa smo sodelovali na dogodku Športšpas na OŠ Ivana Cankarja. Z učenci smo se pogovorili o obiskovanju gora, pri čemer smo posebej poudarili, da smo v gorah samo gostje. Obnašati se moramo tako, da čim manj motimo živali, čim manj škodujemo okolju, poleg lepih doživetij, vtisov in fotografij, pa s seboj v dolino odnesemo tudi vse svoje odpadke.

 

Vlasta Medvešek Crnkovič

PD Kum Trbovlje

 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top