AJPES obvešča: Približuje se rok za predložitev letnih poročil za leto 2015

Rok za predložitev podatkov iz letnih poročil za državno statistiko za leto 2015 je 31.3.2016.

Do tega datuma morajo podatke iz letnih poročil za leto 2015 za namen državne statistike predložiti:

  • gospodarske družbe: kapitalske družbe, osebne družbe, zadruge, podružnice tujega podjetja, gospodarska interesna združenja in druge organizacijske oblike, ki vodijo poslovne knjige in sestavijo letna poročila na način, kot velja za gospodarske družbe,
  • zadruge,
  • samostojni podjetniki (razen samostojnih podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov),
  • politične stranke in
  • društva.

Poslovni subjekti morajo predložiti letna poročila tudi za namen zagotovitve javnosti, pri čemer lahko pri predložitvi letnih poročil za državno statistiko uveljavljajo poenostavitve tako, da s predložitvijo podatkov iz letnih poročil za državno statistiko predložijo tudi izjavo, s katero dovolijo, da se ti podatki uporabijo tudi za zagotovitev javnosti oziroma za javno objavo. Poslovni subjekti, ki poenostavitve ne morejo ali ne želijo uporabiti, za zagotovitev javnosti predložijo letno poročilo v neenotni obliki.

Roki za predložitev letnih poročil so odvisni od trajanja poslovnega leta, vrste letnega poročila in vrste poslovnega subjekta:

 

VRSTA POSLOVNEGA SUBJEKTA ZA ZAGOTOVITEV JAVNOSTI PODATKOV ZA DRŽAVNO STATISTIKO
Gospodarske družbe Letna poročila – 3 mesece po koncu poslovnega leta

 

Revidirana in konsolidirana letna poročila – 8 mesecev po koncu poslovnega leta

do 31.3.2016
Zadruge Letna poročila, revidirana in konsolidirana letna poročila – 8 mesecev po koncu poslovnega leta do 31.3.2016
Samostojni podjetniki 3 mesece po koncu poslovnega leta (oziroma do 31.3.2016) do 31.3.2016
Politične stranke do 31.3.2016 do 31.3.2016
Društva Letna poročila – do 29.3.2016
Revidirana letna poročila – do 31.8.2016
do 31.3.2016

 

Aplikacija za predložitev letnih poročil za leto 2015 je na voljo na spletni strani AJPES http://www.ajpes.si/lp2015/

Vse informacije v zvezi s predložitvijo letnih poročil zasavskih poslovnih subjektov zagotavlja  AJPES Izpostava Trbovlje, Ulica Sallaumines 2, Trbovlje, telefon 03 562 5800, info.tr@ajpes.si

 

NOVO – Predložitev zaključnega poročila ob prenehanju

Od 1.1.2016 morajo gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki, nad katerimi se je v letu 2016 začel postopek stečaja ali likvidacije, oziroma so bili izbrisani v letu 2016, v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah predložiti zaključno poročilo na dan pred začetkom postopka oziroma na dan pred prenehanjem. Zaključno poročilo je treba predložiti za namen državne statistike in brezplačne javne objave. Aplikacija za predložitev zaključnih poročil za leto 2016 je na voljo na spletni strani AJPES.

 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top