70 let trboveljske gimnazije

V soboto, 19. septembra bo Gimnazija Trbovlje praznovala 70 let, na slovesen način, z akademijo in druženjem vseh generacij v Delavskem domu Trbovlje. V teh 70-ih letih se je izmenjalo prav toliko generacij in izšolalo mnogo znanih Zasavčanov. Trbovlje z gimnazijo nosijo pomembno vlogo v vzgoji in  izobraževanju v Zasavju, zato smo veseli, da je v naši sredini in ponosni, da tradicija ostaja.

Nekaj besed o zgodovini trboveljske gimnazije je zapisala ravnateljica, Jelene Keršnik:

»Želje po ustanovitvi gimnazije v Trbovljah segajo menda v leto 1908, ko so prvič razpravljali o tej ideji na seji občinskega odbora. Takrat je šlo za nacionalni interes, za šolo v slovenskem jeziku. Prizadevana je prekinila prva svetovna vojna. Med obema vojnama je bila ustanovitev šole politično in ne več nacionalno vprašanje. Takrat je očitno vladal strah pred izobraženim delavstvom, saj je meščanska šola, kot predhodnica gimnazije,  začela delovati šele leta 1926. Šele  5. 9. 1945 je bila v Uradnem listu SNOS št. 32 objavljena Uredba ministrstva za prosveto o gimnazijah v šolskem letu 1945/46, s katero se je ustanovila mešana gimnazija v Trbovljah.

Čeprav se zdi, da gimnazija ostaja ves čas nespremenjena, pa temu ni tako. Ob ustanovitvi je izvajala prvih pet razredov, dodeljena ji je bila pravica do postopnega odpiranja višjih razredov. Takrat je bila gimnazija še osemletna šola. Leta 1958 so gimnazije postale 4 letne šole, saj se je takrat uzakonila osemletna osnovna šola. Že od ustanovitve dalje se srečujemo s spremembami predmetnikov, s spremembami zaključka izobraževanja, s številnimi reformami, ki bolj ali manj posegajo v organizacijo srednješolskega izobraževanja. V šolskem letu 1964/65 je bilo v Sloveniji 34 gimnazij, danes je samo splošnih gimnazij 56 (poleg tega pa še številne strokovne gimnazije). Že ta podatek kaže, da se je položaj gimnazij v naši družbi z desetletji bistveno spremenil.

Gimnazija je namenjena pripravi na nadaljnji študij. Ime »gimnazija« je v Trbovljah prisotno ves čas za program, ki se je izvajal na Gimnazijski 10, čeprav je bil to v obdobju od leta 81/82 do 90/91 program usmerjenega izobraževanja in sicer naravoslovno matematična usmeritev. Usmerjeno izobraževanje je bil poskus uvajanja poučevanja strokovnih predmetov v vse srednje šole, ki se je zaključil v slabem desetletju. Takratna reforma je pokazala, da obstaja potreba po splošnoizobraženem kakovostnem kadru, ki nadaljuje šolanje na univerzi. Kasneje se je trend uvajanja strokovnih predmetov pokazal z uvedbo strokovnih gimnazij, eno od teh, ekonomsko, smo imeli tudi na GESŠ Trbovlje od leta 1999/2000 do zadnje  generacije prvošolcev vpisane v letu 2006/2007. Gimnazija daje torej široko splošno izobrazbo in dobro pripravo za študij, kar je stalnica že 70 let.

Z leti se je spreminjalo tudi število vpisanih dijakov. Spremembe so posledica več dejavnikov: od velikosti populacije, do vpliva šolske politike in družbenih trendov. Leta 1945 je bilo v gimnazijo v Trbovljah vpisanih 315 dijakov  na nižji gimnaziji in 28 na višji, leta 1955 726 na nižji in 131 na višji, leta 1965 255 dijakov (4 letna gimnazija), leta 1985 198 dijakov (usmerjeno izobraževanje), leta 2000 436 in leta 2015 203 dijak (skupaj s športnimi oddelki pa 233).

Spremembe so se kazale tudi navzven. Meščanska šola je sprva delovala v prostorih današnje Cankarjeve šole, lastno poslopje je pridobila leta 1928. Gimnazija je začela s svojim delovanjem v stavbi nekdanje meščanske šole, kjer se nahaja še danes. Ker so se postopoma dodajali višji razredi gimnazije, sta se že leta 1952 stavbi dozidali levo in desno krilo, 5 let kasneje pa se je celotna stavba nadzidala. Leta 1982 je šola dobila novo telovadnico, leta 1989 novo fasado, leta 1996 prizidek. Leta 2010 je bila dokončna urejena nova jedilnica in leta 2011 obnovljena streha. »

Dobre šole pa niso samo gole stene, klopi, table, igrišča. Brez odgovornih učiteljev, ki jim izobrazba in vzgoja mladih ni zgolj poklic, temveč življenjsko vodilo, gimnazija ne bi bila tako uspešna. V Trbovljah že toliko desetletij izobražujemo in vzgajamo ustvarjalne, svobodno in kritično misleče ljudi, ki se lahko enakovredno postavijo ob bok mladim iz vsega sveta in so bili, so in bodo v prihodnosti kos najrazličnejšim preizkušnjam življenja.

Ob 70. obletnici šole, ob obujanju spominov in načrtovanju novih izzivov, ugotavljamo, da je za trboveljsko gimnazijo kvalitetnih sedem desetletij in vse, kar si želimo je, le s polno paro naprej. Naj rumena stavba ohranja svojo mladostnost, posebno energijo in značaj!

Čestitke ob jubileju!

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top