6. letni občni zbor Kluba brigadirjev Zasavje

Pred dnevi so se v Hrastniku sestali zasavski brigadirji na svojem 6.rednem Občnem zboru.

Klub deluje na področju treh zasavskih občin Hrastnik, Zagorje ob Savi in Trbovlje.

Ocenili so svoje delo v letu 2016 ter sprejeli program dela za leto 2017. Člani Kluba brigadirjev so zadovoljni s svojim delom v preteklem letu. Na Dan brigadirjev, 1. aprila 2016 so odkrili prvo spominsko ploščo v Sloveniji namenjeno mladinskemu prostovoljnemu delu. Spominska plošča je nameščena na Domu starejših v Hrastniku.

Širok obseg delovanja KBZ presega okvirje delovanje svojega članstva, saj vse delovne akcije in ostale aktivnosti pripravljajo tudi za mladino, za širšo javno korist in s tem širijo, ohranjajo in popularizirajo zgodovinski spomin na dejanja, ki so povezana z nacionalno samobitnostjo, hkrati vzpodbujajo in razvijajo domoljubje med Slovenci in s tem krepijo ugled naše države.

Posebno skrb posvečajo ohranjanju zgodovinskega izročila z zbiranjem predmetov, fotografskega in filmskega materiala, zbiranju ustnih spominov in njihovemu beleženju. Sodelujejo z Zasavskim muzejem Trbovlje, z Zgodovinskim arhivom Celje, z Arhivom RS, z Arhivom RTV, z NUK- om, z Muzejem novejše zgodovine in s področnimi knjižnicami.

Pripravljajo fotografske razstave in tematske večere s tematikami o mladinskem prostovoljnem delu, zbirajo stare in nove brigadirske knjige slovenskih avtorjev ( Stibilj, Beričič), časopise, časopisne izrezke, stenčase , zbirajo simbole brigad in akcij, kot so emblemi, traki akcij, priznanja, zastave in uniforme oziroma brigadirske obleke. Pri uresničevanju republiškega programa na področju prostovoljstva sodelujejo z Zvezo brigadirjev Slovenije, s Slovensko filantropijo in Centrom nevladnih organizacij Slovenije.

Na Občnem zboru so prvič podelili naziv ČASTNI ČLAN kluba, brigadirjema Mausser Marjanu in Besednjak Alfonzu.
Občni zbor so pozdravili tudi predstavniki drugih Klubov id društev brigadirjev iz Velenja, Škofje Loke, Ljubljane in Laškega. V imenu Občine Hrastnik pa jih je pozdravil podžupan g. Vinko ŽAGAR.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top