4. javni poziv – Podjetno v svet podjetništva za Občino Hrastnik in Trbovlje

Na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, je Regionalna razvojna agencija Zasavje dne, 09.11.2018 objavila

4. Javni poziv za vključitev 10 udeležencev v instrument

Podjetno v svet podjetništva za Občino Hrastnik in Trbovlje

Predmet javnega poziva je vključitev predvidoma desetih brezposelnih oseb v program »Podjetno v svet podjetništva  HRT 2019 (1. skupina)«, ki se izvaja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  1. imajo stalno bivališče v Občini Hrastnik ali Trbovlje,
  2. so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
  3. prijavitelj, ki je že bil vključen v katerokoli operacijo Podjetno v svet podjetništva, ki se je izvajala v preteklosti ali se še izvaja, ne more biti ponovno vključen kot udeleženec in
  4. prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države.

Kandidati, vključeni v operacijo bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo pripravili poslovni načrt, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

Udeleženci bodo na Regionalni razvojni agenciji Zasavje redno zaposleni za čas usposabljanja, ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili predvidoma v začetku januarja 2019.

Celotna dokumentacija 4. javnega poziva je objavljena na spletni strani Regionalne razvojne agencije Zasavje http://www.rra-zasavje.si/si/novice/javni-poziv-za-vkljucitev-v-instrument-podjetno-v-svet-podjetnistva-hrt-2019-1-skupina-288.html

 

Predstavitev 4. javnega poziva bo potekala na lokaciji Katapult, Gabrsko 12, 1420 Trbovlje, v sredo, 21.11. 2018 in 28.11.2018, pričetek ob 10.uri.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top