23. zaključno srečanje članov Kluba ljubiteljev Mrzlice

23. zaključno srečanje članov Kluba ljubiteljev Mrzlice

V soboto 19. januarja 2019 ob 16.00 uri smo se, v Planinskem domu na Mrzlici, že tradicionalno zbrali članice in člani Kluba ljubiteljev Mrzlice, ki se ga je udeležilo nekaj več kot 30 pohodnikov, predvsem iz Savinjske doline in Zasavja.

Na začetku srečanja je prisotne nagovoril koordinator Kluba
in član UO PD Trbovlje g. Bojan Gorjup, ki je vse prisotne lepo pozdravil ter
se jim zahvalil za izkazano zvestobo Klubu in koči na Mrzlici. Prav tako je pohvalil
njihovo vztrajnost, da si praktično vsak dan in ob vsakem vremenu vzamejo čas
za vzpone na Mrzlico. V uvodu se je tudi zahvalil oskrbnikoma Jožetu in Bojani
za pomoč pri organizaciji in izvedbi srečanja, kakor tudi njuno skrb za dobro
počutje pohodnikov v domu in odlično postrežbo.

Za tem je prisotne pozdravil tudi predsednik PD Trbovlje g.
Matjaž Kilar, ki se jim je zahvalil za tako množičen obisk koče na Mrzlici, jim
čestital za dosežene rezultate in jih povabil, da tudi v letu 2019 nadaljujejo
s to plemenito in vsestransko koristno dejavnostjo. Pri tem pa jim je zaželel
tudi veliko užitkov in varen korak na poti.

Po uvodnih pozdravih in zahvalah, je besedo ponovno prevzel
g. Bojan Gorjup, ki je nato prisotne seznanil z vsakoletno statistiko aktivnosti
članov Kluba. Poročilo o strukturi in rezultatih članov

sta pripravila g. Polutnik Karlo-Čarli in g Bojan Gorjup, na
osnovi podatkov, ki so jih v Vpisno knjigo PZS in Vpisno knjigo Kluba, vpisali
člani in članice Kluba ljubiteljev Mrzlice.

Iz statistike in poročila je razvidno, da je pogoj za status
ljubitelja Mrzlice, to je 25 pohodov v letu 2018, izpolnilo 66 pohodnikov. Le
ti so bili v tem času na Mrzlici 5441 krat, kar je nekoliko več kot leto
poprej. V letu 2018 je torej na enega 
člana Kluba, v povprečju, odpadlo 82 pohodov.

Med vsemi člani v letu 2018, je bilo 13 žensk in 53 moških.
Od tega je bilo iz Zasavja 31 članov in 9 članic, ki so skupaj opravili 3586
pohodov. Iz Savinjske doline pa so prihajale 4 ženske in 22 moških, ki so
skupaj opravili 1855 pohodov. To je nekoliko več kot v letu 2017. Iz teh
podatkov je razvidno, da je v letu 2018 na Mrzlico prihajalo 14 več pohodnikov
iz Zasavja, ki so opravili 1731 več pohodov od svojih savinjskih prijateljev.
To pa je nekoliko manjša razlika kot leto poprej.

V letu 2018 so članice in člani Kluba prihajali iz 21 krajev
Slovenije. Od tega iz19 krajev v Savinjski dolini in iz 3 krajev v Zasavju.
Največ jih je prihajalo iz Trbovelj, kar 28 od skupaj 66 članov, ki so skupaj
opravili 2464 pohodov, kar je 45% od vseh opravljenih pohodov Kluba v letu
2019.

Iz evidenc v vpisnih knjigah in poročila je razvidno, da so
bili v letu 2018 na Mrzlici največkrat naslednje članice in člani Kluba
ljubiteljev Mrzlice:

1. KUKENBERG Andrej                             Trbovlje                                    324 pohodov

2. ČUDOVAN Mojca                                    
Hrastnik                                     314 pohodov

3. LAMOVŠEK Nada                                   
Trbovlje                                     281
pohodov

    PETEK Maks                                             
Trbovlje                                     281
pohodov

V letu 2018 je bil, že šestič zaporedoma, največkrat na
Mrzlici g. KUKENBERG Andrej. S tem si je pridobil častni naziv STAREŠINA  KLUBA 
LJUBITELJEV  MRZLICE  ZA 
LETO 2018.

Med moškimi so bili v letu 2018 največkrat na Mrzlici
naslednji člani:

1. KUKENBERG ANDREJ                           Trbovlje                                      324
pohodov

2. PETEK Maks                                            
Trbovlje                                       281
pohodov

3. LUSKAR Dušan                                        Žalec                                            183
pohodov

Med ženskami so bile v letu 2018 največkret na Mrzlici
naslednje članice:

1. ČUDOVAN Mojca                                    
Hrastnik                                       314
pohodov

2. LAMOVŠEK Nada                                   
Trbovlje                                       281
pohodov

3. VRBNJAK Simona                                   
Trbovlje                                       107
pohodov

Od zakonskih-družinskih parov so bili v letu 2018 največkrat
na Mrzlici naslednji pari:

1. LAMOVŠEK Nada                                 Trbovlje                                          281
pohodov

    PETEK Maks                                         
Trbovlje                                          281 pohodov

2. VRBNJAK Simona                                 Trbovlje                                          107
pohodov

    VRBNJAK Matjaž                                  Trbovlje                                          107 pohodov

3. KLANJŠEK Jasna                                  
Trbovlje                                           50
pohodov

    KLANJŠEK
Marjan                               
Trbovlje                                          171
pohodov

Vsem navedenim članicam in članom, veljajo še posebne
čestitke, saj so v preteklem letu porabili velik del svojega prostega časa za
vzpone na Mrzlico in to praktično v vsakem vremenu.

Po zaključku informacijskega dela srečanja, so bile
pohodnikom razdeljene spominske majice ter bronaste, srebrne in zlate medalije,
ki jih člani Kluba plačajo sami.

Uradnemu delu srečanja je sledila obilna večerja za vse
udeležence srečanja, ki sta jo oskrbnika koče na Mrzlici brezplačno podarila
svojim zvestim celoletnim gostom, članom Kluba ljubiteljev Mrzlice.

Na koncu želimo, v imenu Planinskega društva Trbovlje in
oskrbnikov v koči na Mrzlici, vsem članicam in članom Kluba ljubiteljev
Mrzliceše veliko užitkov v naravi  z
željo, da tudi v letu 2019 nadaljujejo z obiski Mrzlici in da se, predvsem
pohodniki iz Trbovelj, vključujejo tudi v delo planinskega društva. Vse ostale
številčne planince in druge obiskovalce Mrzlice pa pozivamo, da se pridružijo
Klubu ljubiteljev Mrzlice.

                                                                                                   Besedilo in fotografije

                                                                                                               
Bojan Gorjup

0
0

Summary:

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top