23. občinski otroški parlament »Odraščanje«

V četrtek, 14. februarja 2013 je v sejni dvorani Občine Trbovlje zasedal občinski otroški parlament na temo Odraščanje v organizaciji Društva prijateljev mladine Trbovlje. Sodelovalo je 23 parlamentarcev z OŠ Trbovlje, PE Alojz Hohkraut, OŠ Tončke Čeč in OŠ Ivana Cankarja. Učence je pozdravila podžupanja Občine Trbovlje Jasna Gabrič. Na otroškem parlamentu pa sta sodelovala tudi predstavnika Mladinskega centra Trbovlje in Policije Trbovlje.

Parlament je vodil predstavnik DPM Trbovlje Vid Šteh. Učenci so najprej predstavili zaključke šolskih otroških parlamentov, nato pa so pričeli z razpravo. Vsi so se strinjali, da je odraščanje precej širok pojem, izpostavili so predvsem odnose v družini, med vrstniki, z učitelji itd. Pogovarjali so se o tem kakšno vlogo igrajo starši in kakšno družba pri odraščanju. Razprava je potekala tudi o vseh vrsteh odvisnosti, s katerimi se soočajo v času odraščanja in kako se ne prepustiti negativnim vplivom okolice. Mnenja so bili, da je zelo pomembno, da imajo dobro samopodobo in dovolj podpore v času odraščanja.

Sprejeti so bili sledeči sklepi:

1. Skozi celo življenje se učimo in na ta način odraščamo.
2. Razmišljanja med starejšimi in mlajšimi o temi odraščanja se precej razlikujejo.
3. V času odraščanja je zelo pomembna podpora staršev. Odnos med starši vpliva na otroka. Starši bi morali biti zgled otroku s svojim obnašanjem.
4. Zasvojenosti poznamo več vrst in z njimi se soočamo v družbi in preko njih poskušamo reševati svoje probleme, vendar je učinek le tisti trenutek, problemi pa ostanejo.
5. Sam moraš biti dovolj močan, imeti moraš dobro samopodobo, da ne popustiš pod negativnimi vplivi družbe. Na sampodobo zelo vplivajo tudi mediji.
6. Odraščanje ni enostavno
7. Otroci se ne zavedajo, da jih starši bolj razumejo kot vrstniki, saj bi za otroka naredili vse

Izbrani so bili najbolj aktivni parlamentarci, ki se bodo udeležili regijskega otroškega parlamenta.

To so: Rok Kreže, Iza Jerman, Klara Gajšek, Nina Rožanc, Nina Pečnik, Ana Špajzer, Amra Mešič in Tomaž Kurent.

Regijski otroški parlament, ki ga letos organizira DPM Trbovlje, bo v sredo, 6. marca 2013 ob 10. uri v sejni dvorani Občine Trbovlje. Sodelovali bodo predstavniki Trbovelj, Zagorja, Hrastnika in Litije. Tam bodo izbrani učenci, ki se bodo udeležili nacionalnega otroškega parlamenta v Ljubljani.

DPM Trbovlje
Sekretarka;
Lavra Izgoršek

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top