2,3 milijonov nepovratnih sredstev za Trbovlje

V veliko veselje nam je, da bo Občina Trbovlje prejela skoraj 1,74 milijona evropskih sredstev ter skoraj 580.000 evrov državnih sredstev za izvedbo projekta Infrastrukturna posodobitev obrtno-industrijske cone Nasipi. Skupaj to pomeni. Da bodo Trbovlje prejele približno 2,3 milijonov nepovratnih sredstev. Vrednost projekta sicer znaša približno 2,8 milijonov evrov.

Infrastrukturna posodobitev cone bo med drugim obsegala ureditev kanalizacije, vodovodnega, elektro, plinovodnega in kabelskega omrežja, sanacijo brežin in ureditev krožnega križišča.

Z urejeno OIC Nasipi bomo tako v Trbovljah dobili sodobno opremljeno okolje, ki bo zagotavljalo ustrezne pogoje za delovanje mikro, malih in srednje velikih podjetij, s tem pa ustvarjanje novih delovnih mest, kar bo prispevalo k gospodarskemu razvoju, ne zgolj občine Trbovlje, temveč tudi celotne zasavske regije. Projekt smo zasnovali  skupaj v sodelovanju s trboveljskimi podjetniki oziroma gospodarstveniki.

Veseli smo, da je bil tako potrjen že drugi projekt Občine Trbovlje  iz naslova operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike.

 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top