21. zaključno srečanje članov Kluba ljubiteljev Mrzlice za leto 2016

V soboto, 21. januarja 2017 ob 18.00 uri je bilo v Planinskem domu na Mrzlici 21. zaključno srečanje članic in članov Kluba ljubiteljev Mrzlice, ki se ga je udeležilo okrog 25 članov iz savinjske in zasavske regije.

Na začetku je vse prisotne lepo pozdravil koordinator Kluba g. Bojan Gorjup, ki se je v imenu Koordinacijskega odbora zahvalil vsem pohodnikom, članom Kluba, za njihovo sodelovanje in zvestobo pri obiskovanju Planinskega doma na Mrzlici. Zahvalil se je tudi prejšnji oskrbnici Milici Burger in novima oskrbnikoma Jožetu in Bojani Jeglič, za prijazne sprejeme v domu in odlično kulinariko. Novima oskrbnikoma se je še posebno zahvalil, da sta v celoti sprejela dosedanjo obliko delovanja Kluba in tudi v bodoče obljubila sodelovanje in pokroviteljstvo nad vsakoletnim zaključnim srečanjem članov Kluba ljubiteljev Mrzlice.

Nato je g. Bojan Gorjup obvestil vse prisotne, da je v letu 2016 preminil ustanovitelj Kluba ljubiteljev Mrzlice, g. Vinko Pfeifer. Prisotni so z enominutnim molkom počastili spomin na pokojnika.

V nadaljevanju je vse prisotne člane pozdravil tudi predsednik Planinskega društva Trbovlje g. Matjaž Kilar in se jim zahvalil za vztrajnost pri obiskovanju koče na Mrzlici ter izrazil željo, da s svojo aktivnostjo nadaljujejo tudi v letu 2017 in naprej. Pri tem jim je zaželel veliko užitkov in varen korak pri vzponih na Mrzlico.
Na kratko je prisotne pozdravila tudi oskrbnikova žena g. Bojana in se ob tej priliki zahvalila vsem članom Kluba za izkazano pripadnost in zvestobo koči na Mrzlici. Povedala je, da sta se z možem, ob prevzemu oskrbništva bala, kako ju bomo sprejeli obiskovalci doma. Sedaj je zadovoljna, saj ocenjuje, da sta bila dobro sprejeta in se bosta zato tudi v nadaljevanju trudila, da bodo z njunim delom zadovoljni vsi obiskovalci doma na Mrzlici, posebno še člani Kluba ljubiteljev Mrzlice.

Na pobudo novih oskrbnikov in po kratki razpravi, smo se prisotni člani Kluba dogovorili, da bodo vsa naslednja druženja organizirana zadnjo soboto v mesecu januarju z začetkom ob 16.00 uri. Dogovorili smo se tudi, da bo za leto 2017 klubska majica svetlo modre barve.

Po uvodnih besedah je g. Bojan Gorjup prisotne seznanil z vsakoletnimi podatki o številu članov in številu opravljenih pohodov po posameznih podklubih. Nato je nanizal še podatke o skupnem številu pohodnikov in opravljenih pohodih, nadalje podatke o opravljenih pohodih glede na spol in nazadnje še podatke po regijah in krajih od koder prihajajo člani Kluba. Poročal je tudi o opravljenih pohodih po zakonskih parih.

Na osnovi evidentiranih podatkov in iz njih izpeljane statistike je razvidno, da je v letu 2016 Klub ljubiteljev Mrzlice štel 70 članov, ki so opravili skupaj 5517 pohodov na Mrzlico, kar je za nekaj članov več in za nekaj pohodov manj kot v letu 2015. Na enega člana-pohodnika je v letu 2016 odpadlo v povprečju 79 pohodov, kar je nekoliko manj kot v predhodnem letu.

Od skupnega števila 70 članov je bilo 54 moških in 16 žensk. V letu 2016 je bilo pri moških 6 pohodnikov in pri ženskah 2 pohodnici več kot v letu 2015.

Od skupnega števila članov je iz 4 zasavskih krajev prihajalo 37 članov, ki je v letu 2016 opravilo 3221 pohodov (58 %), iz 20 krajev v savinjski dolini pa je prihajalo 33 članov, ki je v letu 2016 opravilo 2296 pohodov (42%). Iz navedenih podatkov izhaja, da so bili, v letu 2016, pohodniki iz Zasavja nekoliko (za okrog 8 %) bolj pridni pohodniki od svojih planinskih prijateljev iz Savinjske doline. Največ članov, to je 31, je prihajalo iz Trbovelj, kar pomeni okrog polovice pohodnikov, ostali pa so bili iz drugih krajev in sicer: iz Žalca 9 članov, iz Hrastnika 4 člani, iz Gotovelj in Prebolda po 3 člani, iz Griž, Šempetra, Celja, Šešč in Petrovč po 2 pohodnika ter iz ostalih Krajev po eden pohodnik.
V nadaljevanju objavljamo tiste člane, članice in zakonske pare, ki so v letu2016 največkrat obiskali Planinski dom na Mrzlici.

A. Članice in člani z največ pohodi na Mrzlico v letu 2016

1. KUKENBERG ANDREJ Trbovlje 366 pohodov
2. LAMOVŠEK Nada Trbovlje 280 pohodov
PETEK Maks Trbovlje 280 pohodov
3. BABIČ Drago Kale-Šempeter 252 pohodov

Iz podatkov je razvidno, da je bil v letu 2016 največkrat na Mrzlici KUKENBERG Andrej z 366 pohodi. S tem dosežkom je, že četrtič zaporedoma, postal STAREŠINA KLJUBA LJUBITELJEV MRZLICE ZA LETO 2016.


KUKENBERG Andrej

Med desetimi najbolj zvestimi pohodniki so še naslednji člani: 4. ČUDOVAN Mojca, Hrastnik 199 pohodov; 5. LUSKAR Dušan, Žalec 163 pohodov; 6. KLANJŠEK Marjan, Trbovlje 141 pohodov; 7. DROLC Miran, Levec 136 pohodov; 8. KOPRIVA Franc, Žalec 128 pohodov; LUZAR Tomaž, Petrovče 128 pohodov; TREBEŽNIK Rado, Trbovlje 128 pohodov; 9. PIKŠ Savo, Trbovlje 124 pohodov in 10. LAMPAR Marjan 115 pohodov.

B. Moški z največ pohodi v letu 2016

1. KUKENBERG Andrej Trbovlje 336 pohodov
2. PETEK Maks Trbovlje 280 pohodov
3. BABIČ Draga Kale-Šempeter 252 pohodov

4. LUSKAR Dušan Žalec 163 pohodov
5. KLANJŠEK Marjan Trbovlje 141 pohodov

C. Ženske z največ pohodi v letu 2016

1. LAMOVŠEK Nada Trbovlje 28o pohodov
2. ČUDOVAN Mojca Hrastnik 199 pohodov
3. VRBNJAK Simona Trbovlje 87 pohodov

4. KAČ Erna Ruše 69 pohodov
5. ŠPEC Mojca Žalec 67 pohodov


LAMOVŠEK Nada

D. Zakonski pari z največ pohodi v letu 2016

1. LAMOVŠEK Nada in PETEK Maks Trbovlje 280 skupnih pohodov
2. VRBNJAK Simona in Matjaž Trbovlje 85 skupnih pohodov
3. KLANJŠEK Jasna in Marjan Trbovlje 59 skupnih pohodov

4. PODKORITNIK Irena in Anton Šešče 53 skupnih pohodov
5. MAJDIČ-SKRINJAR Majda in Stojan Trbovlje 38 skupnih pohodov


LAMOVŠEK Nada in PETEK Maks

ISKRENE ČESTITKE VSEM, ki so v letu 2016 obiskali Planinski dom na Mrzlici več kot 25 krat.

Po seznanitvi s statističnimi podatki in razglasitvi članov z največ pohodi v letu 2016, sta oskrbnika najboljšim podelila praktična darila ter zaslužene medalije in spominske majice Kluba.
Gospa Jeglič Bojana se je zahvalila vsem članom Kluba za številne obiske in poudarila, da bosta z možem storila vse, da se bo število članov v letu 2017 povečalo.

Sledila je večerja, ki sta jo oskrbnika že tradicijonalno podarila vsem prisotnim članom Kluba in nato se je večer nadaljeval s prijateljskim druženjem ob prijetni glasbi. Škoda, da se srečanja ni udeležilo več članov.

Na koncu se želimo še enkrat zahvaliti vsem pohodnikom za njihovo vztrajnost in zvestobo Klubu oziroma Mrzlici, oskrbnikoma pa za prijazene sprejeme in pokroviteljstvo, oziroma darila in zelo okusno večerjo.

Sedanjim in bodočim članom Kluba ljubiteljev Mrzlice želimo, v imenu Planinskega društva Trbovlje, veliko dobre volje in „varen korak“ tudi v letu 2017.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top