21. razpis za inovacije Zasavja za leto 2017

Tudi letos vas vabimo, da prijavite svoje inovacije in vas prosimo, da z razpisom seznanite tudi svoje sodelavce in potencialne inovatorje.

Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja GZS Območne zbornice Zasavje.

Namen objavljenega razpisa je spodbujanje inovativnosti v regiji. S prijavo na razpis, je družbam, institucijam in inovatorjem omogočena promocija projektov, njihovih novih inovativnih dosežkov, tako na regijski kot nacionalni ravni. Inovatorjem se na zaključni prireditvi, kjer predstavijo svoje inovacije, podelijo: zlata, srebrna in bronasta priznanja ter zahvale za prispevek k spodbujanju inovativnosti. Letošnja zaključna prireditev bo 14. junija 2017 v Hrastniku. Nacionalna podelitev nagrad inovatorjem, kamor se uvrstijo najboljše inovacije Zasavja, pa bo 27.9. 2017 na Brdu pri Kranju.

Letošnja razpisna dokumentacija vsebuje kar nekaj novosti. Posodobljena sta Razpis in Pravilnik GZS inovacij in na podlagi tega prilagojen Prijavni obrazec, v katerem je dodan kriterij za dosežene in pričakovane nefinančne rezultate. Preoblikovan je tudi kriterij doseženih in pričakovanih gospodarskih rezultatov in posodobljen kriterij trajnostnega vidika. Novost letošnjega Pravilnika o podeljevanju priznanj je tudi zvišanje kriterija pri ocenjevanju inovacij.

Rok za zbiranje prijav: 3.4. 2017

Prispele prijave za inovacije Zasavja 2017 bo ocenila Komisija za inovacije pri Območni zbornici Zasavje, v kateri od letos naprej sodelujeta tudi dva predstavnika GZS, kjer bo eden pokrival področje inovativnosti, drugi pa okoljski vidik. Novost letošnjega razpisa je tudi možnost predstavitve inovatorjev pred komisijo za inovacije, preden se poda končna ocena za inovacijo.

Več na strani:
https://www.gzs.si/oz_zasavje/Novice/ArticleId/57026/objava-21-razpisa-inovacije-zasavja-za-leto-2017

 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top