2. konferenca TRiii – inovativnost v tehniškem izobraževanju ter prispevek k tehnološkemu razvoju

Napovedujemo 2. konferenco TRiii, ki bo 10. 5. 2016 v Delavskem domu Trbovlje. Konferenca je namenjena vzpodbujanju inovativnosti v srednjem tehniškem izobraževanju ter njegovem povezovanju z gospodarstvom. Inovativnost dijakov tehniških programov in njihovo znanje lahko predstavljata pomemben prispevek k tehnološkemu razvoju, zato jo je pomembno prepoznati že v srednji šoli, dati dijakom možnost sodelovanja z gospodarstvom, z realnim okoljem in jih vzpodbujati k sodelovanju pri iskanju tehnoloških rešitev.

K sodelovanju vabimo tako predstavnike šol in drugih izobraževalnih inštitucij kot gospodarstva, torej bodočih delodajalcev. Sodelujoči bodo predstavili svoj pogled na inovativnost v tehniškem izobraževanju in sodelovanja z gospodarstvom, iskali nove povezave in predstavili obstoječo dobro prakso. Učitelje tehniških šol vzpodbujamo, da pokažejo lastne primere vzpodbujanja inovativnosti pri dijakih.

Predvsem pa vabimo dijake tehniških programov, da predstavijo primere svojih zaključnih nalog, ki še posebej odražajo inovativnost ali konkretno povezavo z gospodarstvom oz. bodočimi delodajalci.

Oblika predstavitev:

referat (10-minutna predstavitev, za dijake 5-minutna)
Prispevke bo izbrala strokovna komisija.

Avtorji prispevkov, ki ne bodo uvrščeni v plenarno predstavitev, bodo imeli možnost predstavitve s plakatom.

Povzetki vseh izbranih prispevkov bodo objavljeni v gradivu za udeležence posveta in na spletni strani konference.

TRiii_2016

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top