Objavljen nov razpis Eko sklada

Med našimi občani je največje zanimanje za razpis, ki subvencionira obnove fasad, oken, ogrevalnih naprav in novogradnje. To je razpis z oznako 37SUB-OB16 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb. Objavljen je bil 4. marca 2016.

Podoben je lanskemu razpisu. Pri tem razpisu je na voljo 15, 8 milijonov evrov.
Namenjen pa je naslednjim namenom:
A – solarnim ogrevalnim sistemom
B – kurilnim napravam za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso
C – toplotnim črpalkam za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
D – priključitvi starejših stavb na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije
E – vgradnji energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva
F – toplotni izolaciji fasade
G – toplotni izolaciji strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru
H – prezračevanju z vračanjem toplote odpadnega zraka
I – gradnji ali nakupu pasivne oz. skoraj nič energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe
J – celoviti obnovi starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe
K – nakupu stanovanjske enote v tri- in večstanovanjski stavbi, prenovljeni v pasivnem oz. skoraj nič

Letos je pri višini sredstev, ki jih lahko dobimo, prišlo do spremembe. Lani se je dalo dobiti do 25 % vrednosti naložbe ali nek maksimalni znesek. Letos pa se za posamični ukrep da dobiti do 20 % priznanih stroškov naložbe, če pa gremo v bolj temeljito prenovo in naredimo vsaj tri ukrepe, pa lahko dobimo do 30% priznanih stroškov naložbe.

Vse tri zasavske občine Zagorje, Trbovlje in Hrastnik imajo pri tem razpisu poseben status. Spadajo med degradirana območja, ki so bolj obremenjena s prašnimi delci. Te občine imajo sprejet odlok o načrtu za varstvo zraka. Sem spadajo še nekatere občine in sicer: Celje, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota in Novo mesto. V teh občinah se da za nekatere ukrepe pridobiti nepovratnih sredstev tudi do 50 % vrednosti naložbe.

Ti ukrepi so:
– ogrevanje na biomaso
– ogrevanje stavbe s toplotno črpalko
– zamenjava oken
– toplotna izolacija fasade in podstrešja
– vgradnja prezračevalnega sistema

To velja za stavbe, ki imajo gradbeno dovoljenje izdano do 1.1.2003.

Pri vgradnji kurilnih naprav na lesno biomaso in pri vgradnji toplotnih črpalk za centralno ogrevanje stavbe ni moč pridobiti subvencije, če je na območju, kjer imamo hišo, občina predvidela drug prednostni način ogrevanja, npr. priključitev na toplovod ali na plinovod.

Pri večini ukrepov ni bistvenih sprememb glede tehničnih zahtev (debeline izolacije, izkoristki naprav ipd.). Pri toplotnih črpalkah in pri prezračevanju je nekaj sprememb zaradi prilagoditve zakonodaji. Pri ukrepih I, J in K (to je pri nakupu ali gradnji skoraj nič energijske hiše ali stanovanja in pri temeljiti obnovi ) pa je nova zahteva, da mora stavba najmanj 50 % dovedene energije za delovanje stavbe pokriti iz obnovljivih virov energije (ogrevanje, hlajenje, topla voda, razsvetljava).

Vlogo je treba oddati prej, preden se stvari lotimo. Za nazaj se ne da dobiti sredstev. Za vse ukrepe veljajo neki pogoji, ki se jih je treba dosledno držati.

Kateri razpisi so odprti v tem trenutku?

Pri Eko skladu so še kar odprti trije javni pozivi za ugodne eko kredite:
JP 51OB14 za kreditiranje okoljskih naložb občanov
JP 53PO15 za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb in
JP 54LS15 za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti.

Od subvencij so odprti javni pozivi, ki veljajo za celo Slovenijo:
37SUB-OB16 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb
30SUB-OB15 in nazivom: Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb
JP 39SUB-OB16 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila
JP 38SUB-OB16 Nepovratne finančne spodbude/pomoči pravnim osebam za električna vozila

 In posebej za občine s sprejetim odlokom o načrtu za varstvo zraka:

JP 35SUB-AVPO15, ki je namenjen občinam za nakup novih vozil za javni potniški promet in drugi z oznako JP 36SUB-SOCOB15, ki je namenjen socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso.

Kakšne razpise še lahko pričakujemo letos?

Glede na razpoložljiva sredstva bodo predvidoma objavljeni še dodatni javni pozivi za nepovratna sredstva (subvencije), med drugim za sofinanciranje:


– naložb pravnih oseb za ukrepe učinkovite rabe električne energije
– gradnjo novih skoraj nič energijskih stavb v lasti lokalnih skupnosti (JP40SUB-LS16 – predvidoma objavljen marca)
– priklopa stanovanjskih stavb na daljinsko ogrevanje (ne glede na vrsto energenta za pridobivanje toplote)
– energetskih pregledov v malih in srednjih podjetjih v industriji in storitvenem sektorju
– skupnih kotlovnic na lesno biomaso v večstanovanjskih stavbah
– naložb v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije v gospodarskih družbah
– trajnostne mobilnosti v zavarovanih območjih
– izgradnje infrastrukture za elektro polnilnice
– manjše naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije za samooskrbo

Če bi kdo od občanov rabil pomoč, se lahko obrne na ENSVET pisarno Trbovlje, ki se nahaja na naslovu: Gimnazijska cesta 22 a, Trbovlje.

Svetovalca priporočava, da se na Svetovalno pisarno mreže ENSVET obrnete v vsakem primeru, ko se odločate za investicije, ki se tičejo energetike in toplotnih izgub stavbe, čeprav se vam zdi, da npr. o zamenjavi oken vse veste. Še kar velja, da je napake ceneje prepreči, kot zdraviti in pri energetskih sanacijah stavb se dela veliko napak, ki velikokrat pokažejo zobe šele potem, ko smo z investicijo že zdavnaj zaključili.

Svetovanje poteka po predhodnem naročilu, načeloma ob torkih popoldne in je brezplačno. Lahko se naročite na telefon: 040 868 211 ali pa pišete na elektronski naslov: carmen.hladnik.prosenc@gmail.com.

Svetovala vam bosta:

Carmen Hladnik Prosenc (040 868 211, carmen.hladnik.prosenc@gmail.com) energetska svetovalka in vodja pisarne in Ervin Renko (051 365 380, renko.ervin@gmail.com) energetski svetovalec.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top