1. poziv partnerstva LAS Zasavje

JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA OBDOBJE 2014-2020

Rok za oddajo vlog: 30.1.2017 (priporočeno – velja datum poštnega žiga, osebno do 12. ure v pisarno vodilnega partnerja)

Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020 in sofinanciranje njihovih upravičenih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 419.000 evrov.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije znaša 85%.

Informacije o javnem pozivu lahko pridobite:

po elektronski pošti: partnerstvo@las-zasavje.eu; masa.kovac@hotmail.com;
po telefonu: 03/56 32 960 vsak delovnik med 9.00 in 13.00 uro.

Vodilni partner Partnerstva LAS Zasavje bo na spletni strani Partnerstva LAS Zasavje vzpostavil posebno rubriko: Vprašanja in odgovori, ki bo na voljo vsem zainteresiranim. Odgovori na vsa vprašanja bodo objavljeni v tej rubriki spletne strani, v roku 2 delovnih dni po prejemu vprašanja. Zadnja vprašanja bodo možna do 25.1.2017.

1. JAVNI POZIV PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top