Delavski dom Trbovlje na Kulturnem bazarju 2019

Delavski dom Trbovlje na Kulturnem bazarju
2019

V Cankarjevem domu je včeraj potekal Kulturni bazar, največje nacionalno medresorsko  usposabljanje na področju kulturno-umetnostne vzgoje, ki je z bogatim programom privabil več kot 1000 delavcev v vzgoji in izobraževanju ter kulturi.

Kulturni bazar je pomemben člen načrtnega razvoja kulturno-umetnostne vzgoje v Sloveniji. Predstavilo se je več kot 300 kulturnih ustanov in samostojnih kulturnih delavcev iz vse Slovenije, v dvoranah pa so potekala strokovna predavanja, delavnice in razprave ter nastopi ustvarjalcev in gledaliških skupin. Osrednji temi letošnjega bazarja sta bili ustvarjalnost mladih in sodobna umetnost.

Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje se je na tem osrednjem nacionalnem kulturnem dogodku predstavil kar na treh predstavitvenih stojnicah ter tudi s strokovnim predavanjem o vključevanju novomedijskih praks v izobraževanju.

Na intermedijskem otoku v Prvem preddverju je Delavski dom Trbovlje predstavil svoj program Trbovlje novomedijsko mesto ter pedagoške programe za osnovne in srednje šole (stop motion delavnice, delavnice izdelovanja hologramov, delavnice 360 stopinjskega videa ter fotografije), Virtualni muzej rudarstva 4. dritl ter turistično-izobraževalne programe, vezane na rudarsko in industrijsko dediščino. Nad videnim – predvsem virtualnim sprehodom skozi trboveljski rudnik so bili obiskovalci navdušeni, med drugimi gosti tudi minister za kulturo, minister za šolstvo, izobraževanje in šport, ministrica za kmetijstvo ter direktorica Cankarjevega doma.

Na filmskem otoku se je predstavil projekt Filmski vlak, izobraževalni interaktivni portal, ki ga Izvajajo: Center za mladinsko kulturo Kočevje, Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje, partner v projektu ter Društvo Trbovlje novomedijsko mesto, izvajalec projekta. Namen projekta je razvoj prožnih oblik učenja in inovativnih učnih okolij na področju filmske vzgoje. S programom želimo krepiti kompetence strokovnih delavcev v vzgojno-izobraževalnih zavodih na področju kulture in umetnosti.

V sklopu stojnice KUDUS-a, Združenja kulturnih domov in ustanov Slovenije, pa smo predstavili redno dejavnost Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje.

Zaposleni v DDT so se udeležili strokovnih usposabljanj Razumevanje filma: Delavnica filmskega zvoka: glasbene podlage in zvočni učinki, Sodobna raziskovalna umetnost in raziskovalno učenje, Nova izbirna predmeta Film in Filmska vzgoja, Filmske degustacije ter Slovenski teden filma v vrtcu in šoli ter za vrtec in šolo.  

Z veseljem sporočamo, da smo imeli v okviru Kulturnega bazarja tudi strokovni prispevek. Sodelavca mag. Bogdan Šteh in Andrej Uduč sta namreč v sklopu Sodobna umetnost predavala okrog 70-im udeležencem o novomedijskih pristopih v izobraževanju. Novomedijska paradigma je temelj vizualne kulture 21. stoletja, zato je nujno, da se novomedijski pristopi in znanje o novih medijih širijo tudi na področje izobraževanja. Pri tem ne gre samo za vključevanje znanja v novih medijih kot znanja, ki se podaja učencem in dijakom, temveč je treba s tovrstnimi znanji opolnomočiti tudi učitelje. Izobraževalni programi Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje so prilagojeni tako učencem višjih razredov osnovne šole in dijakom kot tudi za izobraževanje učiteljev, ki lahko z novomedijsko tehnologijo in pristopi obogatijo svoje metode poučevanja ter napravijo podajanje snovi bolj atraktivno in za učence lažje razumljivo. V prvem delu so udeleženci izvedeli vse o novomedijski kulturi in novomedijski tehnologiji ter o vključevanju teh znanj v izobraževalni proces. V drugem delu pa smo predstavili nekatere od delavnic (stop motion animacije, hologrami, 360-video), ki poleg spoznavanja s tehnologijo pri udeležencih razvijajo socialne veščine, smisel za timsko delo, medsebojno komuniciranje in projektno delo.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top